‘Framende’ marketingtrucs hebben minder impact op ex-obesitaspatiënten. Dat zou blijken uit een recent onderzoek naar de gevoeligheid voor marketingtrucs onder verschillende gewichtsgroepen.

Een vaak gebruikte tactiek is ’framing’. Daarmee wordt informatie zo gepresenteerd dat het je keuzes en verwachtingen beïnvloedt.

Een Canadees-Frans onderzoeksteam vroeg aan 3 verschillende groepen consumenten de hoeveelheid calorieën te raden van producten die als ‘gezond’ (appelsap en een granolareep) werden aangeprezen en van producten zonder die aanbeveling (frisdrank en chocola). De onderzoeksgroepen bestonden uit respectievelijk 29 obese personen, 41 personen met een normaal gewicht en 73 obesitaspatiënten die een maagverkleiningsoperatie hadden ondergaan.

De proefpersonen onderschatten de hoeveelheid calorieën van de ‘gezond’ gelabelde producten. De obese proefpersonen deden dit consequent het meest. Opvallend was dat de groep die een maagverkleining had ondergaan 12 maanden na de operatie even gevoelig was voor de marketingtrucs als de groep met een normaal gewicht.

Waarom mensen op normaal gewicht of met een maagverkleining dichter bij de waarheid zitten, is onbekend en kan ook niet op basis van dergelijk onderzoek worden vastgesteld. Toch wagen de onderzoekers zich aan het uitspreken van een mogelijk verklaring. “De resultaten suggereren een bidirectionele invloed van lichaamsgewicht, psychologie en de omgeving, waaronder marketing. Het is een complexe interactie,” zegt onderzoeksleider Yann Cornil in Science Daily.
ScienceDaily - Weight loss changes people's responsiveness to food marketing
  • Deel
Druk af