Ahornsiroop is geen strategisch bulkgoed als graan of olie, maar is voor Canada wel van zodanig strategisch belang dat de producenten in de provincie Québec een buffervoorraad hebben aangelegd van de favoriete dressing op de Noord-Amerikaanse ontbijtpannenkoeken. Canada produceert 75 procent van 's werelds ahornsiroop. In de Canadese bossen heersen de ideale omstandigheden voor ahornsiroop: een voorjaar met warme dagen en koude nachten (nachtvorst) waardoor het sap van de boom transformeert tot een zoete vloeistof die afgetapt kan worden en door inkoken goudkleurige siroop oplevert.

Sinds 2000 houdt Québec een strategische voorraad ahornsiroop aan teneinde een buffer tegen schaarste te hebben en de siroopproducenten te beschermen tegen schommelingen in vraag en prijs. De voorraad bedroeg zo'n 37 miljoen pond maple syrup, dat komt overeen met zo'n 17.000 ton. Bij een routinecontrole van een van de opslagruimtes, die beveiligd was met hekken en sloten, kwam aan het licht dat de daar opgeslagen siroop ontvreemd was, er lagen slechts lege vaten.

The Wall Street Journal meldt dat de ahornproductie in de Verenigde Staten dit jaar erg tegenvalt als gevolg van een te warm vooorjaar. De vraag naar de Canadese ahornvoorraden loopt hard op. De dieven hebben hier wellicht hun golden opportunity gezien. Tot op heden ontbreekt ieder spoor van de dieven. De Federation of Quebec Maple Syrup Producers is voornemens de resterende buffervoorraden later dit jaar in één, beter beveiligde, opslag onder te brengen.

Fotocredit: Keith T. Robinson, Dripping with Sweetness
Dit artikel afdrukken