De groei in de voedselverwerkende industrie in 2019 komt volledig voor rekening van de toegenomen vraag uit het buitenland. In Europa loopt de vraag naar voedingsmiddelen tegen grenzen aan. Hoe verder het buitenland, hoe groter de vraag. Dat constateert ABN AMRO in een prognose voor de voedselverwerkende sector.

In 2019 groeide de voedselverwerkende industrie met 0,7%. De omzet van groentesnijders, slachterijen en visverwerkers nam in het buitenland met 3% toe, terwijl de binnenlandse omzet juist met 1,9% daalde. Dat is terug te zien in de exportwaarde. De uitvoerwaarde met groeide met 26%, die naar Duitsland met 5%.

Foodondernemers exporteren ongeveer de helft van wat ze produceren. Dit verschil in groei is al langer zichtbaar, schrijft de bank. In de afgelopen 10 jaar nam de uitvoerwaarde binnen de Europese Unie met circa 50% toe, terwijl de export van voedingsmiddelen met bestemmingen buiten de Europese Unie in diezelfde periode ruim verdubbelde.

ABN AMRO adviseert ondernemers die zich op de binnenlandse en Europese markt richten rekening te houden met verschuivende voorkeuren en in te spelen op trends als gemak, gezondheid en consumptie buitenshuis. Voor 2020 verwacht de bank een omzetgroei van 3%. Naar verwachting neemt de productie met 1% toe, maar door een sterkere prijsstijging neemt de omzet harder toe dan het productievolume.
Insights ABN AMRO - Binnenlandse omzet foodbedrijven daalt, terwijl omzet in buitenland toeneemt - Insights
Reageer
  • Deel
Druk af