De meeste mensen die allergisch zijn voor garnalen, zijn vaak ook allergisch voor meelwormen. Dat concludeert dermatoloog-in-opleiding Henrike Broekman van het UMC Utrecht in haar promotieonderzoek. Samen met TNO onderzocht ze of mensen allergische reacties kunnen hebben op meelwormen.

Volwassenen met een bewezen garnalenallergie ondergingen een huidpriktest met extracten van meelwormen. Een deel van de proefpersonen deed ook mee aan een provocatietest, waarbij ze in toenemende hoeveelheid vermalen meelworm moesten eten. Daarbij keken de onderzoekers of en wanneer er een allergische reactie optrad.

Uit het onderzoek bleek dat een aantal mensen allergisch kan reageren op de meelwormen. “Uit onze studies blijkt dat ongeveer 75 procent van de patiënten met een bekende garnalenallergie ook allergisch is voor meelworm. Verder zagen we dat het eten van meelworm bij personen zonder voedselallergie in de voorgeschiedenis een allergische reactie kan uitlokken. Tenslotte lijkt het er op dat patiënten die allergisch zijn voor huisstofmijt of pollen, ook allergisch kunnen zijn voor meelworm”, zegt Broekman in het persbericht.

Omdat de meelworm tot nu toe het meest gebruikte insect is in andere producten, richtten de onderzoekers zich allereerst daarop. Broekman hoopt in de toekomst ook andere insecten op allergenen te testen. Het testen van nieuwe producten op hun allergene eigenschappen is belangrijk voor de veiligheid van de consumenten. ‘Novel foods’ moeten wel voldoen aan eisen die de voedselveiligheidautoriteiten stellen. Het testen op allergenen is daar een belangrijk deel van.
Dit artikel afdrukken