Microgroententeler Rob Baan is een gezondheidsactivist en propagandist voor een ministerie van voeding. Al sinds 2017 biedt hij zijn personeel een gezonde lunch. Gratis. Daarom is er geen foute roze koek of kroket meer te krijgen in zijn bedrijfsrestaurant. Zelfs versgeperst vruchtensap komt er niet meer in omdat Baan vindt dat je er te makkelijk te veel suiker mee binnen kunt krijgen.

Toen hij een belastingaanslag ontving voor zijn gezonde beleid, reageerde Baan verontwaardigd en startte hij een juridische procedure. De aanslag moest van tafel. Zowel de rechtbank als het Hof in hoger beroep stelden hem in het ongelijk. Voor Baan was dat geen reden om het bijltje erbij neer te gooien. Hij besloot tot de volgende stap: een procedure bij de Raad van State.

De Advocaat-Generaal (AG) kwam afgelopen week met een advies aan de Raad van State. Zijn advies is niet bindend maar wel gezaghebbend. En ook nog eens opmerkelijk.

Kort gezegd oordeelt de AG dat een werkgever - en dus Baan - tot 1 januari 2022 mag bepalen wat onder de ARBO-voorwaarden van zijn bedrijf valt. Dat deed Baan in overleg met zijn ondernemingsraad. Tot dat moment mag de belastingdienst Baans bedrijf Koppert Kress wat de AG betreft dan ook geen aanslag opleggen. Daarna mogelijk wel, want per 1 januari 2022 is de wet veranderd.

Vanaf dat moment is de wettekst aangescherpt met de bedoeling om zaken als gezonde maaltijden uit te sluiten van ARBO-regelingen. De AG ziet echter voldoende grond om Baan gelijk te geven en de door de belastingdienst geclaimde heffing over zijn gezonde lunches te laten vervallen.

Ik heb geprobeerd na te zoeken of de wetgever, onze Tweede Kamer, het besluit om de wet aan te scherpen weloverwogen heeft genomen. Dat heb ik niet kunnen vinden. Het is vermoedelijk domweg als een onopgemerkt hamerstuk met het belastingplan 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en bekrachtigd door de Eerste. De meest logische veronderstelling is dat het een ambtelijk voorstel is geweest dat onopgemerkt door de politiek is overgenomen.

De interessante vraag is dan ook: waarom is de wet veranderd en op wiens initiatief? Was het om Baan de voet dwars te zetten? Of moest de staatskas gespekt worden omdat de coronacrisis, de stikstofcrisis en de klimaatcrisis bakken met geld kosten?

Het lijkt me een goede zaak als vanuit de wetgever - onze Tweede Kamer - de ministers van Financiën en Volksgezondheid (VWS) de vraag wordt gesteld met welke argumenten de wet gratis gezonde lunches op kantoor wil belasten, terwijl het vóór 2022 kennelijk de intentie van de wetgever was dergelijke goede zorgen voor personeel wél toe te laten.

Rob Baan liet me weten blij te zijn met het advies van de AG. Hij had meer verwacht van de jonge vrouwelijke rechters die hem ongelijk gaven bij de rechtbank. Later ervoer hij meer begrip bij de wat oudere, en - zegt Baan - "wat gevuldere mannelijke rechters" van het Hof die hem echter met de wet in de hand toch geen gelijk konden geven. Blij is hij nu met het advies van de AG, maar ook verrast over de aan het licht gekomen aanpassing van de wet.
Baan is benieuwd naar het motief van de wetgever, want dat moet - het gaat immers om de wet - de publieke zaak dienen.
Dit artikel afdrukken