De tekst in het Parool betoogt dat we dik en ziek worden van een verkeerd aanbod. Daarom moet dat aanbod aan banden worden gelegd.

Het is een evidente waarheid waar sociale voedingswetenschappers het al vele jaren over eens zijn.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen riepen gistermiddag sociale en harde voedingswetenschappers, wethouders, het Voedingscentrum, JOGG en Slow Food de lokale overheden op er straks lokaal beleid van te maken. Het gaat om 25 handtekeningen in totaal.

Frisdrankautomaten moeten verdwijnen uit overheidsgebouwen, sportgelegenheden en ziekenhuizen; gezond eten moet de norm worden in het aanbod. Dat mag ook flink worden doorgetrokken in het straatbeeld, waar in ieder geval niet nog meer fastfood bij mag komen van de ondertekenaars.

Omdat in een aantal gemeentes al een begin is gemaakt met dit soort beleid, klinkt het alsof opeens zou kunnen gebeuren wat de centrale overheid al minstens een decennium niet waarmaakte óf niet in staat was te doen omdat ze het verkeerde loket was om te bespelen. In de loop van het jaar zal duidelijk worden of lagere overheden gehoor geven aan de oproep.
Dit artikel afdrukken