Vooruitlopend op de nieuwe wet is de grote stikstoffraude alweer begonnen in de industrie. De meest recente is de concept natuurvergunning van Olam Cocoa in het Noord-Hollandse Koog aan de Zaan. In het buitenland heeft dit bedrijf een slechte reputatie als het gaat om ontbossing van tropische oerwouden en is niet transparant over herkomst van cacao en palmolie.

In Koog aan de Zaan draait het bedrijf nog op een Hinderwetvergunning van 1994. Ondanks dat het bedrijf op de top 10 staat van ammoniakemittenten werkt het nog steeds zonder natuurvergunning met ernstige gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Duidelijk is dat Olam Cocoa in Nederland en daarbuiten lak heeft aan de natuur en neergang van biodiversiteit.

De nu nog steeds hoge ammoniakemissie is in strijd met de wettelijke eisen. De provincie Noord-Holland gedoogt dit al enkele jaren. Mede naar aanleiding van een handhavingsverzoek van MOB van januari 2020 is een natuurvergunning procedure op gang gekomen. Het handhavingsverzoek van MOB werd overigens afgewezen.

Olam claimt nu een ammoniakemissie in 2017 van 502.000 kg/jaar terwijl het bedrijf in 2017 volgens de landelijke emissieregistratie “slechts” 57.000 kg ammoniak emitteerde.

Aanvraag en ontwerpbeschikking gaan uit van een afname van de stikstofdepositie terwijl deze in werkelijkheid zal toenemen mede als gevolg van een nog te bouwen biomassacentrale.

De ammoniakemissie in de jaren 2017/2028 bedroeg volgens de eerdere opgave van Olam zelf slechts 57.000 kg/jaar. Nu wordt 80.000 kg/jaar vergund.

Aangezien dit geen “vergissing” is moeten deze verschillen in getallen als fraude worden betiteld. De provincie gaat hier onwetend óf bewust in mee. Uit de stukken blijkt dat de provincie heel ver (te ver) meegaat in de pogingen van Olam om een natuurvergunning te bemachtigen die zal gaan leiden tot meer stikstofdepositie op veel Natura 2000-gebieden in de verre omgeving tot zelfs op het Naardermeer.

Nadat we al eerder wezen op administratieve fraudes rond een aantal biomassacentrales voor energieopwekking, is dit alweer een voorbeeld van een vergunning die op papier leidt tot verlaging van stikstofdepositie terwijl deze in werkelijkheid toeneemt. De grote stikstoffraude is alweer van start gegaan nog voor de nieuwe stikstofwet door de Tweede Kamer is.
Dit artikel afdrukken