image Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, vraagt de FAO jaarlijks wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. In 2007 is het thema “The right to food”.

Stichting Wereldvoedselvraagstuk

nodigt u van harte uit voor expertbijeenkomsten in het kader van Wereldvoedseldag 2007 over het thema ‘The right to food or fuel’. Wat zijn de gevolgen van het stimuleren van biobrandstoffen voor landbouw, milieu en voedselzekerheid? De emoties lopen hoog op en de meningen zijn verdeeld. Doel van de expertbijeenkomsten is de feiten op een rij te zetten en beleidsaanbevelingen te formuleren voor de Nederlandse politiek.

Op tal van plaatsen wordt vandaag in Nederland stilgestaan bij Wereldvoedseldag.

Tv-kok Andy McDonald bereidt in Ottoland (Zuid-Holland) een zogeheten wereldmaaltijd waarin per persoon niet meer voedsel wordt gebruikt dan er beschikbaar zou zijn als al het beschikbare voedsel eerlijk zou worden verdeeld.

Werkplaats
Wereldwijd wordt volgens de Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling voldoende voedsel geproduceerd om dagelijks alle mensen op aarde een volwaardige maaltijd voor te zetten. Desondanks sterven dagelijks ongeveer 25.000 mensen door ondervoeding en honger. 'Die sterfte is geen gevolg van schaarste, maar van ongelijke verdeling', aldus het platform.


bron: distrifood
Dit artikel afdrukken