Een studiegroep van de Belgische UCLouvain-universiteit zou een doorbraak bereikt hebben met een probiotisch supplement dat kan helpen het risico op hartziekten, diabetes type 2 en obesitas te verminderen. De resultaten werden gepubliceerd in Nature Medicine.

Toediening van grote hoeveelheden Akkermansia muciniphila - bacteriën die van nature in grote hoeveelheden in de darmen voorkomen - aan proefpersonen in een gerandomiseerd en gecontroleerd experiment (RCT) liet een aanzienlijke verbetering zien van een aantal metabole kenmerken: insulineresistentie, vetdeeltjes in het bloed, buikvet en lichaamsgewicht.

Het is voor het eerst dat A.muciniphila in dergelijke grote doses aan menselijke proefpersonen werd gegeven. In 2007, schrijft ScienceDaily, ontdekten de hoogleraren Patrice Cani van de UCLouvain en Willem de Vos van WUR dat muizen minder dik werden en geen diabetes type 2 ontwikkelden als ze levende A.muciniphila kregen. In 2017 bleek een supplement met diezelfde bacteriën, maar dan gepasteuriseerd, niet alleen ook te werken, maar zelfs nog beter. Dat maakte de weg vrij voor een veilige proef op mensen.

Gepasteuriseerde bacteriën
De volgende stap was het produceren van grote hoeveelheden A.muciniphila en het ontwerpen van een klinisch experiment waarmee de werking op mensen getest kon worden. Dat experiment is nu gepubliceerd. De 45 proefpersonen hadden allemaal overgewicht en metabool syndroom, wat onder meer betekent dat ze kans liepen diabetes en hartproblemen te krijgen. Ze werden opgedeeld in drie groepen, de één kreeg gepasteuriseerde bacteriën, de tweede levende bacteriën en de derde een placebo. De proefpersonen hoefden niets aan hun eet- en leefgewoonten te veranderen, alleen trouw het verstrekte supplement in te nemen.

Van degenen die de bacteriën kregen, zowel de levende als de gepasteuriseerde, bleek na drie maanden de gezondheid niet verslechterd en op sommige punten zelfs verbeterd. Er werden lagere hoeveelheden biomarkers voor inflammatie gevonden (een indicatie van een verlaagd risico op onder meer hartziekten), een geringe verlaging van het lichaamsgewicht (gemiddeld 2,3 kilo) en een verlaging van het cholesterolpeil. Bij de placebogroep waren waarden als insulineresistentie en verhoogd cholesterol in die tijd meetbaar verslechterd.

Slijmlaag
A.muciniphila gedijt in de slijmlaag aan de binnenkant van de dikke darm. Een gezonde, dikkere slijmlaag beschermt tegen binnendringende gifstoffen. Een medewerker aan het onderzoek zegt tegen de Vlaamse krant De Morgen: “Als de slijmlaag niet genoeg bescherming meer biedt, is er sprake van het leaky gut syndrome en komen die toxines in onze bloedbaan terecht, en vandaar in onze hersenen, onze lever... De bacterie Akkermansia muciniphila blijkt te kunnen helpen, maar is minder aanwezig bij mensen met overgewicht. Zij worden dus constant aangevallen door toxische stoffen.” Door de bacterie aan te vullen in de vorm van een supplement zou de beschermende werking van Akkermansia muciniphila op peil gebracht kunnen worden.
Dit artikel afdrukken