Het groeitempo neemt af constateert de VN, maar niet overal. In het rapport The World Population Prospects 2019: Highlights komt naar voren dat India de snelst groeiende bevolking telt.

India
Al in 2027 zal India China voorbij streven als het land met de meeste inwoners. Samen met Nigeria, Pakistan, Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Tanzania, Indonesië, Egypte en de Verenigde Staten zal India ongeveer de helft van de geschatte bevolkingsgroei tot 2050 voor zijn rekening nemen. De bevolking in de landen ten zuiden van de Sahara zal in 2050 zijn verdubbeld.

Wereldwijd neemt het vruchtbaarheidscijfer af. Gemiddeld kregen vrouwen wereldwijd in 1990 3,2 kinderen. Inmiddels ligt het mondiale geboortecijfer op 2,5 kinderen per vrouw en in 2050 zal het verder teruggelopen zijn naar 2,2 geboorten per vrouw. Dat betekent dat vooral in ontwikkelende landen de arbeidspopulatie (25 tot 64-jarigen) sneller groeit dan andere leeftijdscategorieën. Dit 'demografische dividend' biedt volgens de VN mogelijkheden tot snellere economische groei.

Bevolkingskrimp
Op dit moment zien 27 landen hun bevolkingsomvang krimpen met minstens 1% per jaar, omdat het vruchtbaarheidscijfer structureel laag is. Tussen nu en 2050 zal dit stijgen naar 55 landen en in de helft van de landen zal de bevolkingskrimp zeker 10% zijn. In sommige gevallen wordt de bevolkingsgroei versterkt door emigratie. Bangladesh, Nepal en de Filipijnen kennen de grootste emigratiestromen vanwege de buitenlandse vraag naar arbeidsmigranten. Uit Myanmar, Syrië en Venezuela emigreren de meeste mensen vanwege geweld, onveiligheid of gewapende conflicten. In Wit-Rusland, Estland en Duitsland, waar sprake is van bevolkingskrimp, zal naar verwachting immigratie het aantal mensen en de economie die daar van leeft op peil houden

Vergrijzing
In 2050 zal een kwart van de bevolking in Europa en Noord-Amerika ouder zijn dan 65 jaar. Wereldwijd is momenteel 1 op de 11 wereldbewoners ouder dan 65, in 2050 zal dat 1 op de 6 zijn. De levensverwachting neemt wereldwijd toe (van 64,2 jaar in 1990 tot 77,1 in 2050). Landen doen er volgens de VN goed aan zich voor te bereiden op een vergrijzende bevolking.

Al die mensen willen een welvarende en zorgeloze oude dag en een rijk leven op weg daarnaartoe.
Dit artikel afdrukken