In de novemberversie van de Food Price Watch vraagt de World Bank in het bijzonder aandacht voor voedselzekerheid. De wereld telt 870 miljoen mensen die honger lijden of ondervoed zijn.

Op dit moment ligt het niveau van de graanprijzen 12 procent hoger dan een jaar geleden. Dit is het gevolg van droogte in de VS en in de grote graan producerende landen rond de Zwarte Zee. De FAO Cereal Price Index stond in oktober op 259 punten, maar 15 punten (5.4 procent) onder de recordhoogte van 274 punten van april 2008. De FAO Food Price Index zelf stond op 213 punten en ligt daarmee dit jaar 8 procent onder de waarden van 2011.

De World Bank stelt: 'Zelfs als de wereld een nieuwe wereldwijde voedselprijzencrisis lijkt te hebben afgewend, lijkt het erop dat een toenemend gevoel van een 'nieuwe norm' van hoge en volatiele voedselprijzen zich consolideert. De nieuwe norm vereist een ondubbelzinnige prioriteit voor voedselzekerheid op de wereldagenda, onafhankelijk van prijsfluctuaties.'

Die prioriteit moet volgens de World Bank de volgende vorm krijgen: '... extra inspanningen om vangnetten te versterken, te investeren in duurzame landbouw, te zorgen dat de focus bij hulpverlening op voeding komt te liggen en voortdurend voedselprijzen te blijven monitoren.'

Fotocredits: Alex E. Proimos
Dit artikel afdrukken