ACCEZ is opgezet door onder meer de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en diverse stakeholders. Zij willen de transitie naar een circulaire economie en kringlooplandbouw in het Groene Hart versnellen. Het Groene Hart ligt in het midden van de Randstad en bestaat uit (dunbevolkt) veenweidegebied.

De interactieve sessies behandelen het Groene Hart met thema's als het (boeren)landschap, identiteit, bodemdaling en stofstromen. Met elkaar gaan we op zoek naar de juiste toekomstperspectieven. Bovendien is er aandacht voor het omzetten van de perspectieven naar verdienmodellen.

De workshop vindt plaats in kenniscentrum De Blauwe Meije. Zij verzorgen op deze dag ook een heerlijke buffetlunch met verschillende producten uit de regio. Na afloop van de workshop is er tijd om na te praten tijdens de afsluitende borrel.

Stuur een email naar groenehartcirculair@gmail.com om je aan te melden.

Informatie
Datum: 12 november 2019
Tijd: 10:00-16:00
Prijs: Gratis na aanmelding via de e-mail
Locatie: De Blauwe Meije, Meije 300, 3474 MD Zegveld

Voor meer informatie over het programma van deze dag kun je kijken op de website.
Dit artikel afdrukken