Na Winston Churchill die het idee lanceerde, was het de Nederlander Willem van Eelen die de concrete aanzet gaf tot het realiseren van kweekvlees. Naar aanleiding van de media aandacht voor de afgelopen maandag in Londen gepresenteerde kweekvleesburger, brengt NRC Handelsblad vandaag in zijn printeditie (Z&Z, p. 23) gesprekken met de onderzoekers die het universitaire consortium In Vitro Meat opzetten, een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Eindhoven.

Van Eelen had voor de financiering gezorgd voor hun onderzoek dat de haalbaarheid van kweekvlees moest aantonen. Nadat het consortium uit elkaar viel door gebrek aan nieuwe middelen, ging Mark Post alleen met het onderzoek verder. Zijn voormalige collega's binnen het consortium geven aan daar geen problemen mee te hebben gehad, maar het sneu te vinden voor Van Eelen die gezien moet worden als de wegbereider van de prestatie die Post deze week kon laten zien.
Van Eelen geeft aan zich gepasseerd te voelen. Tussen de consortium-leden bestond de afspraak dat zij samen op zouden trekken. "Maar hij [Post, red.] heeft zijn financier nooit verteld van ons bestaan, of omgekeerd," zegt van Eelen in de NRC.

Post komt in de in de NRC reportage naar voren als een academicus met durf die de kracht van sterke uitspraken in de media heeft ontdekt en daar gebruik van maakt.

Helaas is de NRC pagina alleen via de abonnee-editie van de digitale krant te bereiken. De Telegraaf schrijft er een kort stukje over waarin de uitspraak van Van Eelen wordt uitgelicht.
Dit artikel afdrukken