Onderzoeker Jan Breine zegt in De Standaard: “De situatie is in zeventig jaar nog nooit zo goed geweest als nu. Allemaal te danken aan de verbeterde waterkwaliteit.”

De visstand had de afgelopen decennia veel te lijden van de lozingen van afval- en rioolwater. Sinds dat is verboden is de Schelde met zijn zijrivieren veel schoner geworden, met gunstig gevolg voor de visstand. Zelfs soorten als meivis, spiering en ansjovis, waarvan werd aangenomen dat ze uitgestorven waren in het Scheldestroomgebied, bleken weer volop aanwezig. “Als je alle tellingen van de laatste paar jaar samenneemt, kom je zeker aan 75 vissoorten”, aldus Breine.

Het instituut Natuur en Bosonderzoek tempert het enthousiasme door er op te wijzen dat de waterkwaliteit van de Schelde naar Europese maatstaven nog altijd matig is. Ook blijkt het rivierwater vol te zitten met microplastics. Er zijn nog geen aanwijzingen dat microplastics voor vissterfte zorgen.
Dit artikel afdrukken