Het Vlaamse blad schrijft over de conclusies van verschillende studies over de stand van de natuur onder invloed van de aanwezigheid van de mens die stopte met jagen, boer werd, steden ging stichten, een grote non-food industrie wist op te zetten en consument in plaats van overlever wist te worden.

Wetenschappers wijzen al jarenlang op de snelle destabilisering van de evenwichten in de natuur zoals wij die kennen en waarin menselijk leven mogelijk is.

De vraag is vooral of en hoe de mens zijn invloed op zijn leefomgeving nog kan reduceren
Voor het eerst komen onderzoekers met cijfers over biomassa. Wetenschappers dachten dat de biomassa op aarde voor het grootste deel bestaat uit bacteriën. Nu blijkt dat landplanten goed zijn voor 80% van de totale biomassa. Geschat wordt dat de in aantallen sterk uitdijende mens de helft van de biomassa op aarde zoals die bestaat sinds het holoceen, ons geologische tijdperk, heeft laten verdwijnen. Grote dieren en groot plantaardig leven moesten het veld ruimen voor lage gewassen en kleinere dieren. Tegelijk namen de aantallen wilde dieren sterk af, terwijl de biomassa van mensen en landbouwdieren sterk toenam.

De mens is het jongste toproofdier in de geschiedenis op aarde. Sinds het neolithicum, zo'n 10.000 jaar geleden, leerde hij planten en dieren voor zijn exclusieve nut te telen en daarvoor grondstoffen uit de wilde natuur te gebruiken. Daarvoor kapte hij bos om ruimte te maken voor de akkerbouw. Naar schatting gebruiken we op dit moment 6 keer zoveel landbouwgrond als 3 eeuwen geleden. Het resultaat is dat de totale massa en de diversiteit aan levensvormen sterk achteruit zijn gegaan en de aarde inmiddels de helft van zijn levende natuur heeft zien verdwijnen.

"Het valt niet ontkennen", besluit het artikel op Knack, "de mens is een ramp voor alle andere levensvormen op aarde".

In een belendend artikel op Knack zegt de Vlaamse natuurbeschermer Ignace Schops dat mensen zich moeten realiseren dat de teloorgang van de natuur hun lot als soort rechtstreeks zal treffen. De longread laat het echter flink schuren. Als de mens zich niet terugtrekt, zal de natuur het voor hem gunstige biotoop onleefbaar maken en zelf op zoek gaan naar een volgende fase. De vraag is vooral of en hoe de mens zijn invloed op zijn leefomgeving nog kan reduceren.
Dit artikel afdrukken