Die pogingen zijn te lezen op NH Nieuws. Ook ik schreef er eerder al uitgebreid over. De medewerker, Rik heet hij, ontdekte dat de verwerking van de ruwe data van metingen van de Universiteit van Leiden mogelijk niet sporen met de manier waarop die volgens EU-richtlijnen behoren te worden verwerkt. Riks berekeningen over het pesticidenniveau in het oppervlaktewater komen wat gunstiger uit voor boer en tuinder dan die van de universiteit. Om die reden wilde hij weten wat het verschil tussen zijn berekeningen en die van de Leiden kan verklaren.

Ik sprak afgelopen vrijdag met Mr. Ferre van de Nadort, de raadsman van Rik. Uit dat gesprek kwam iets heel merkwaardigs naar voren: Leiden en zijn werkgever hebben nooit op dat verschil in willen gaan.

De universiteit, zijn werkgever en de Waterschappen hebben Rik onder druk gezet. Foodlog beschikt over mails waarin het Directoraat Generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (thans Infrastructuur en Waterstaat) Rik uitnodigt zich in het openbaar te laten horen met zijn kritiek op de berekeningen van de Universiteit van Leiden. Niettemin is Rik geschorst, psychisch vernederd, werd zijn volledige mailverkeer door de baas gelezen en is aantoonbaar gepoogd juridische feitjes te vinden om hem te kunnen beschadigen. Dat allemaal omdat hij als cijferprofessional graag wilde weten waarom zijn berekeningen over het gifniveau in oppervlaktewater konden verschillen van de officiële cijfers. Die worden in Nederland geproduceerd door het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden in samenwerking met ingenieursbureau Royal Haskoning. Volgens mijn informatie wilde Rik slechts weten wat het verschil tussen zijn berekeningen en die van de Universiteit van Leiden kan verklaren.

Leg die twee berekeningen nou eens in het openbaar naast elkaar. Daar leren we als samenleving van. Stop deze malle beschadigings- en schorsingsactie, want er zal alleen maar meer gekkigheid voor Leiden en de bazen van Rik naar buiten komen. Het gaat gewoon om de toepassing van een modelletje om het niveau van gifstoffen in het oppervlaktewater te berekenen op basis van ruwe meetdata. Waarom mogen we niet weten welke interpretatieverschillen daarover bestaan en wat die betekenen?

We bieden Foodlog aan voor een open discussie die iedereen kan volgen.
Dit artikel afdrukken