Voor het eerst in de geschiedenis brachten onderzoekers alle kennis over dierziekten in kaart. In hun literatuuronderzoek verzamelden onderzoekers van de Universiteit van Sydney 78.861 publicaties.

Ze keken naar de ziektes die wilde dieren op boerderijdieren overdragen, welke diersoorten het betrof, de regio's waar de ziekten zich voordeden en de langjarige trends. Uit de periode 1912-2013 bleken 15.998 studies geschikt voor hun historische meta-analyse.

In totaal bleek 50% van alle publicaties over ziekten die zowel wilde dieren als door de mens gehouden dieren treffen over slechts 10 ziekten te gaan
Zoönosen
In totaal bleek 50% van alle publicaties over ziekten die zowel wilde dieren als door de mens gehouden dieren treffen over slechts 10 ziekten te gaan. Dat waren voor het merendeel zoönosen - infectieziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen.

Verbetering risico-inschatting en respons
De auteurs constateerden over de jaren heen weliswaar een verschuiving van parasitaire naar virale ziekten, maar pleiten voor intensivering van het onderzoek dat de uitbraken van ziekten onder wilde dieren en hun overdracht op boerderijdieren verheldert. Dat moet leiden tot betere risico-inschattingen en de respons op uitbraken bij mens en dier verbeteren. Recente door wilde dieren overgebrachte virusuitbraken geven immers aan hoe belangrijk het is meer te weten over die interface: het Hendravirus in Australië (een door vleermuizen op paarden overgebrachte zoönose), het Ebolavirus in West-Afrika en het MERS-virus op het Arabische schiereiland.

Preventie en bestrijding bij dieren
"Vaak geven we geen prioriteit aan diergezondheid tot die ook de menselijke gezondheid raakt. Daarmee lopen we de gelegenheid mis om ziekten aan de bron aan te pakken", zegt co-auteur dr. Siobhan Mor op Science Daily. "In het geval van opkomende ziekten neigen we ertoe te reageren op grote uitbraken bij mensen, in plaats van de infectie bij dieren te voorkomen of bestrijden. Waarschijnlijk omdat we nog altijd niet veel weten over de rol van deze microben in de ecologie tussen ziekten bij wilde en door de mens gehouden dieren."

Media-aandacht: meer fondsen en publicaties
De metastudie bracht duidelijke verbanden aan het licht tussen de media-aandacht enerzijds en de hoeveelheid publicaties en onderzoeksgelden anderzijds voor specifieke ziekten. Zo bleek het aantal publicaties over vogelgriep pas vanaf 2003 een sterke stijging te vertonen, toen in de media veel aandacht aan werd besteed aan de uitbraak van hoogpathogene H5N1.

"De publieke belangstelling komt en gaat, maar langlopende investeringen zijn cruciaal voor dit belangrijke onderzoeksgebied", zegt Mor.

Het onderzoek is verschenen in PNAS.

Fotocredits: 'Animal Hospital', Tadson Bussey
Dit artikel afdrukken