Vervuiling van water door meststoffen zorgt voor een verhoogde algengroei. Dat is algemeen bekend. Science Daily meldt dat wetenschappers hebben ontdekt dat een overdaad aan nutriënten, zoals de meststoffen fosfor en stikstof, ook de natuurlijke bron van koolstof in water verstoort.

Koolstofstromen
Door de toevoeging van stikstof en fosfor aan water ontstaat eutrofiëring. Dat is de vergroting van voedselrijkdom in water. Hierdoor gaan de algen woekeren en maken ze veel koolstof aan. Omdat koolstof een belangrijke voedselbron voor andere organismen in het water is, zetten die het op een groeien. Omdat echter de overdaad van koolstof in het water leidt tot een tekort aan zuurstof verstikt het watermilieu.

Een andere bron van koolstof in beekjes en rivieren is de afbraak van plantaardig afval uit bijvoorbeeld aangrenzende bossen. In lage concentraties spelen stikstof en fosfor een cruciale rol bij de afbraak van koolstof uit plantenresten door microben en insecten. Normaal is dit een goede bron van nutriënten voor het ecosysteem in het water. De overmaat aan fosfor en stikstof, uit zowel dierlijke als kunstmest, zorgt echter voor een fundamentele verstoring van aquatische ecosystemen.

Beide bronnen belangrijk
Gesponsord door de National Science Foundation’s Division of Environmental Biology onderzochten Amerikaanse wetenschappers de invloed van vervuiling door meststoffen op de afbraak van plantenafval in water. Ze deden tests waarbij ze constant nutriënten toevoegden aan kleine waterlopen.
Cru gezegd: de natuur sterft langzaam - maar zeker - af door overbemesting in het water
Hun eerste experiment in twee beekjes duurde zes jaar. Bij het tweede experiment onderzochten ze drie jaar vijf beekjes, waaraan ze verschillende combinaties van fosfor en stikstof toevoegden. Zo imiteerden de wetenschappers verschillende soorten landgebruik die zorgen voor de watervervuiling.

De onderzoekers ontdekten dat de toegevoegde nutriënten voor een halvering van koolstof afkomstig van plantenafval zorgden. Door een overdaad aan stikstof en fosfor maken algen meer koolstof aan, maar breekt de oorspronkelijke stroom van koolstof sneller af. Dat klinkt positief, maar dat is het niet omdat het betekent dat de van nature aanwezige plantenresten niet meer beschikbaar komen voor de oorspronkelijke koolstofbalans in het gebied. Cru gezegd: de natuur sterft langzaam - maar zeker - af door overbemesting in het water.
Watervervuiling door meststoffen die we gebruiken voor onze voedselproductie heeft dan ook een grote invloed op de balans in het water- en omliggende milieu.

De onderzoekers hopen dat hun onderzoek bijdraagt aan een beleidsverandering om vervuiling door meststoffen tegen te gaan.

Het onderzoek is gepubliceerd in Science.

Fotocredits: 'Water pollution from dairy operation', eutrophication&hypoxia
Dit artikel afdrukken