Twee weken geleden werd in Californië de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee kan de staat ingrijpen in de waterlevering aan steden, bedrijven en particulieren. Dat moet, omdat de waterniveaus in spaarbekkens, rivieren en stuwmeren tot historische laagten zijn gedaald. Maar weinigen lijken zich te realiseren dat het waterprobleem zo nijpend is dat er mogelijk over een paar maanden letterlijk geen water meer uit de kraan komt.

De nu officiële droogte is het gevolg van drie jaar met weinig tot geen neerslag op rij. En volgens meteorologische voorspellingen is het einde nog niet in zicht. 2014 zou wel eens het droogste jaar aller tijden kunnen worden, meldde de BBC dit weekend. Maar het weer is niet de enige factor die de ernst van de droogte bepaalt. Hoe de Californiërs omgaan met hun (schaarse) water, zou wel eens kunnen bepalen of de staat de droogte te boven gaat komen of niet. In Time krijgt de gouverneur, Jerry Brown, in ieder geval vast een aantal deeloplossingen aangereikt die wat verder gaan dan het minder vaak doorspoelen van het toilet.

Druppelirrigatie
De landbouw gebruikt (of verbruikt) 80% van het water in Californië. Helaas vaak op inefficiënte wijze, met sproeiers of door velden onder water te zetten. Druppelirrigatie, waarbij water langzaam tot in de wortels van een plant doordringt, is veel efficientër en beperkt het waterverlies door verdamping of overloop. Druppelirrigatie is weliswaar duurder dan de conventionele manieren van irrigatie, maar gezien de toenemende schaarste en het belang van de Californische landbouw voor de VS hebben boeren mogelijk geen keus.

'Xeriscaping'
Californië is sowieso een droog gebied. Zelfs in een normaal jaar valt er gemiddeld maar zo'n 56 centimeter neerslag. Die werkelijkheid staat in schril contrast tot de vele prachtige groene gazons. Meer dan 50% van al het water dat door huishoudens gebruikt wordt gaat naar de tuin. Een gemiddeld gazonnetje heeft echter al 145 centimeter regenwater per jaar nodig. De oplossing: stap over op 'xeriscaping', 'dry landscaping'. Ofwel: eruit met het gras en ruim baan voor lokale (vet)planten die tegen de droogte kunnen. In sommige gebieden levert dit zelfs geld op: het Santa Clara Valley Water District betaalt huiseigenaren $1 per vierkante voet als ze hun gazon op de schop nemen.

Ontzilting
Californië grenst aan de oceaan en heeft dus water zat (alleen geen zoet water). Ontziltingstechnieken zijn inmiddels zo ver ontwikkeld dat Saoedi-Arabië en een wereldstad als Singapore er bijvoorbeeld volop gebruik van maken. Californië zou dat ook wel willen - en kunnen - maar het blijft een kostbare zaak. Ontziltingswater is ongeveer twee keer zo duur als water nu en er kleven milieunadelen aan. Er dienen zich ook andere, inventieve en schone technieken aan, maar vooralsnog is de economische en ecologische drempel nog te hoog.

Waterrecycling
In plaats van nieuwe waterwinfabrieken kan Californië beter aan waterrecycling doen. De technologie om afvalwater de zuiveren en direct te hergebruiken is beschikbaar. Zo zamelt het Groundwater Replenishment System in Orange County dagelijks 291 miljoen liter afvalwater in. Dat wordt gezuiverd en teruggepompt in de diepgelegen grondwaterlagen. Ze noemen dit 'indirect drinkwater gebruik' maar eigenlijk is het pure recycling. Ook elders in Californië wordt meer en meer gerecycled, zij het vooral voor de landbouw en nog niet direct voor drinkwater. Maar zelfs dat kan.

Waterbesparen
Een gemiddeld huishouden in Californië verbruikt ongeveer 757 liter water per dag (in Nederland: 120 liter per persoon per dag). En daar komt Jerry Brown weer om de hoek, want de kraan dicht doen tijdens het scheren of tandenpoetsten bespaart al gauw 38 liter per dag. 5 Minuten douchen in plaats van 10: 95 liter per dag bespaard. En als je dan ook nog waterbesparende toiletpotten of douchekoppen installeert loopt de besparing al helemaal flink op. De Californische waterbedrijven zijn daar zo van overtuigd dat ze premies bieden voor het overstappen op nieuwe, efficiëntere installaties.

Fotocredits: 'early evening sprinklers', uitsnede, My Sideways World
Dit artikel afdrukken