De driedaagse top in New York leidde tot vele toezeggingen van lokale en nationale regeringen, non-profitorganisaties en een aantal bedrijven voor een nieuwe Water Action Agenda. Voor de toegezegde agenda's kwam ook geld op tafel: $300 miljard. Of en hoe de toezeggingen worden gerealiseerd, zal tijdens toekomstige VN-bijeenkomsten worden gevolgd. De VN zullen ook een nieuw wetenschappelijk panel voor water oprichten, vergelijkbaar met het IPCC voor klimaat

De organisatoren - Nederland en Tadzjikistan - tonen zich verheugd dat regeringen en vertegenwoordigers van de academische wereld, het bedrijfsleven en non-profitorganisaties bijeen waren gekomen om het vaak verwaarloosde onderwerp water te bespreken en vele miljarden dollars toe te zeggen om de waterzekerheid te verbeteren. Nederland kreeg een pluim van VN-baas Guterres voor het werk van de vanuit de overheid aangestelde watergezant Wim Ovink, merkt Trouw op.

We zijn beroemd als waterland, maar moeten ook goed luisteren naar wat er in de rest van de wereld gebeurt
Ons waterland loopt achter
Friso Klapwijk was namens Wavin, een bedrijf dat bekend is van kunststof leidingen, in New York. In Trouw vertelt hij: “Het was goed om te zien hoe grote bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen de waterproblemen bespraken. Watergezant Henk Ovink heeft daarin heel goed werk geleverd, dat hoorde je van alle kanten.” Hij organiseerde kennis- en innovatiesessie tijdens de conferentie. Wavin pleit onder meer voor een nieuwe manier van denken en ontwerpen. Dat zou moeten "aan de hand van de waterbalans: hoeveel regenwater valt er en wat is het watergebruik? Nu is elk gebouw aangesloten op het riool. We voeren regen af en voeren drinkwater aan, terwijl 90 procent van het watergebruik proceswater is, dus niet om te drinken. Dat kan anders.”


Nederland begint achter te lopen, verwoordt Klapwijk zijn gevoel diplomatiek. “We zijn beroemd als waterland, maar moeten ook goed luisteren naar wat er in de rest van de wereld gebeurt. Er zijn essentiële verschillen tussen landen, maar wereldwijd is het watermolecuul H2O hetzelfde. Wavin werkt veel in Latijns-Amerika en ik ben soms jaloers op wat daar gebeurt. Maar ook onze eigen buren, in België, zijn al veel verder dan wij. Het gebruik van regenwater is daar al tot in alle huishoudens doorgedrongen. Door de overvloedsgedachte was dit tot vijf jaar geleden nog geen thema hier in Nederland. Pas na de recente droge zomers dringt het door. We zien meer circulariteit, maar nog alleen in nieuwbouw. Terwijl het in alle gebouwen nodig is.”

Terwijl COP-21 (de conferentie waar het bekende Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten) 21 sessies nodig had om tot bindende afspraken te komen, lijkt de wateropgave die minstens zo groot is, aanmerkelijk sneller te gaan.

Arjen Hoekstra: werken aan mondiale waterbalansen
Foodlog hoopt dat het werk van de helaas te jong overleden hoogleraar Arjen Hoekstra (TU Twente) niet vergeten wordt bij het bepalen van de waterbalans tussen landen. Hoekstra's werk berekende de waterstromen die landen exporteren en importeren via hun teelten en consumptie. Gewassen die veel water gebruiken kunnen regio's beroven van water dat lokaal nodig is. Het spreiden of verminderen van teelten kan van groot belang zijn om streken niet uit te drogen en onleefbaar te maken. Dat is reden om via het ontwerp van financiële incentives de markt zijn creatieve werk aan het creëren van oplossingen te laten doen. Net als het beperken van CO2-emissies is er een goede reden om ongewenste water drains te beperken en te streven naar waterbalansen in de wereld.
Dit artikel afdrukken