Het CowToilet is 'een automatisch en vrijwillig urineersysteem voor koeien'. Door urine en mest apart op te vangen wordt de vorming van ammoniak voorkomen.

Geen gevaarlijke gassen, minder stank, een gezonder stalklimaat en minder milieuschade. En dus ook minder mestproblematiek.

Henk Hanskamp, van het agrarische innovatiebedrijf Hanskamp, ontwikkelde het CowToilet, een ingenieus systeem dat een plasreflex bij het vrouwelijke rund stimuleert en haar urine opvangt en afvoert.

In plaats van één mestkelder met alle daarmee samenhangende problematiek houdt de boer 2 waardevolle grondstoffen over. In de urine zit stikstof en kalium, in de dikke mest zit fosfaat en organische stof.

Het gaat om forse hoeveelheden. Hanskamp rekent het even voor. Een koe plast 10 liter urine per dag. Er zijn 1,5 miljoen melkkoeien in Nederland. Die leveren samen 15 miljoen liter urine per dag op.Daaruit kun je de meststoffen terugwinnen. Of je kunt het gele spul omzetten in stroom en je zou er zelfs waterstof van kunnen maken om te rijden of te vliegen, suggereert Hanskamp.

Maar hoe dan? Daar heeft Hanskamp nog geen oplossing voor. Hij is dan ook op zoek naar start-ups of bedrijven die een slimme toepassing weten voor al die liters koeienpies.

Het CowToilet komt medio 2020 op de markt.
Dit artikel afdrukken