Voerleveranciers zeggen dat ze al vele tientallen jaren aan kringlooplandbouw doen omdat ze voedselresten (zoals de sojaschroot die overblijft na het winnen van de olie van de sojaboon) die mensen niet meer eten aan de dieren geven. Biologische boeren zeggen dat het in de poep en pies van het dier zit: het is boeren zonder kunstmest en alleen met echte mest. Weer anderen denken dat kringlooplandbouw draait om het gebruik van minder pesticiden en een steeds hoger dierenwelzijn. Op Foodlog constateerden we ooit dat het een nietje is door allemaal oude (maar nooit echt gelukte) deelplannetjes om de Nederlandse landbouw meer waarde en minder alleen-maar-grondstoffen te laten produceren; zie de discussie onder dit artikel.

Inmiddels zijn allerlei boeren aan het experimenteren met een begrip dat zo wijd is, dat het zijn betekenis dreigt te verliezen.

Wat betekent het begrip volgens Tjeerd de Groot van D66, de inmiddels in heel Nederland bekende politicus met landbouw in zijn portefeuille. De Groot zette het onderwerp al op de agenda toen minister Schouten nog moest beginnen met haar beleidsnota over kringlooplandbouw.

De Groot oogstte veel kritiek met de uitspraak 'halveer de veestapel' en was daarmee vermoedelijk één van de bepalende factoren die de reeks van tractorprotesten en media-acties veroorzaakten waarmee Nederlandse boeren sinds 1 oktober 2019 de politiek proberen te beïnvloeden. Hij legt uit hoe D66 kringlooplandbouw ziet. Ook legt hij uit waar de beleidsimplementatie van minister Schouten tekort schiet en hoe hij kringlooplandbouw als minister zou realiseren.

Dit artikel afdrukken