Dit viel gisteren te lezen in een persbericht van Varkens in Nood:

De PvdA vindt dat de overheid de vleesconsumptie moet ontmoedigen en pleit voor invoering van een vleestaks. Fractievoorzitter Samsom was altijd al voorstander van een vleestaks, maar kon zijn partij hier eerder nog niet van overtuigen. Op 11 februari overhandigde Varkens in Nood een petitie voor accijns op vlees, waar meer dan 67.000 mensen voor tekenden, aan staatssecretaris Van Dam. Nu is ook de fractie overtuigd van een vleestaks, zo blijkt uit een schriftelijke gedachtewisseling met het kabinet.

Ontmoediging van vleesconsumptie
In de brief aan de regering gaat de PvdA fractie uitgebreid in op de nadelen van de vleessector. De PvdA-leden willen meer sturing vanuit de overheid om de veehouderij te verkleinen en de negatieve gevolgen voor mens, dier en milieu te beperken. Ze zijn van mening dat de consumptie van plantaardige eiwitten beter is dan de consumptie van vlees en andere dierlijke producten. Tot nu toe werd er vaak gewezen naar de markt, die de oplossing zou moeten bieden. Daar komt de PvdA nu op terug en wijst er o.a. op dat de grote vraag naar biologisch vlees geen groter aanbod tot gevolg heeft. De markt werkt dus niet altijd even goed. De fractieleden denken dat een vleestaks een goed middel kan zijn om de vleesconsumptie te ontmoedigen en vragen het kabinet in hun brief om een reactie.

Petitie accijns op vlees
Op 11 februari overhandigde Varkens in Nood een petitie voor accijns op vlees aan staatssecretaris Van Dam. In een paar maanden tijd tekenden meer dan 67.000 mensen voor dit voorstel. De petitie kreeg veel media-aandacht en heeft ongetwijfeld geholpen de PvdA te overtuigen van het maatschappelijk draagvlak voor een accijns op vlees. Varkens in Nood is verheugd met deze omslag binnen de PvdA. De opbrengst van een vleestaks kan gebruikt worden voor herstructurering van de varkenssector en de ontwikkeling van innovatieve vervangers van vlees, zuivel en eieren.


Ik geef u wat eenvoudig weergegeven feiten:

vleestaks


Vraag aan Foodlog: gaat zo'n vleestaks opleveren wat de PvdA en Varkens in Nood ervan verwachten, te weten een betere Nederlandse veehouderij?

Fotocredits: 1Vandaag/Foodlog Media, Stroom
Dit artikel afdrukken