In 2010 besloot het Amerikaanse Congres overheidsinstantie Environmental Protection Agency (EPA) opdracht te geven de gevolgen van 'fracking' te onderzoeken. Fracken is het winnen van olie en gas door onder druk chemische stoffen in schaliegashoudende lagen te injecteren zodat deze 'fractureren' en de brandstoffen daaruit gewonnen kunnen worden. Vorige week publiceerde EPA zijn draft rapport.

De conclusie: fracken heeft geen impact op de Amerikaanse waterwinning. Wel heeft er - in een beperkt aantal gevallen - vervuiling van het drinkwater plaatsgevonden.

Voor- en tegenstanders aan de haal met het rapport
Zowel voor- als tegenstanders zwaaien nu met het rapport, meldt The New York Times. Olie- en gasproducenten stellen dat de techniek dus veililg is. Milieugroeperingen wijzen er op dat fracken wel degelijk een veilige drinkwatervoorziening bedreigt.

EPA-onderzoek
De EPA analyseerde meer dan 3.500 eerder verschenen wetenschappelijke studies, databronnen en rapporten van de overheid, NGOs en de industrie. Ook voerde de EPA zelf aanvullend onderzoek uit, dat tot meer 20 artikelen geleid heeft.

Volgens de EPA zijn er tussen 2011 en 1014 tussen de 25.000 en 30.000 nieuwe fracking putten geslagen. Tussen 1990 en 2013 werd er gefrackt in 25 staten. In die jaren leefden ongeveer 9,4 miljoen binnen een straal van 1,5 kilometer van een fracking put. In datzelfde tijdvak lagen er ook zo'n 6.800 drinkwaterputten binnen eenzelfde straal van een fracking put. Het water uit deze drinkwaterputten werd in 2013 door meer dan 8,6 miljoen mensen gedronken.

Olie- en gasindustrie
De olie- en gasindustrie grijpt het rapport aan om te zeggen dat nieuwe of extra overheidsregulering niet nodig is. Volgens Erik Milito, directeur van het American Petroleum Institute, een lobbyist, onderstreept het EPA rapport dat "hydraulische fracking veilig is dankzij het strenge milieutoezicht van staatsoverheden en de toepassing van best practices door de industrie", citeert The New York Times.

Milieu-groeperingen
De afgelopen jaren zeiden milieu-groeperingen juist dat strengere en beperkende regelgeving nodig is voor fracking. Met succes. Omdat de veiligheid van de techniek niet vaststond, verboden de staat New York en diverse counties verspreid door de VS de praktijk helemaal. Recent stelde het Interior Department nieuwe regels voor voor het fracken op overheidsterreinen - daar bevinden zich ongeveer 10% van de fracking putten.
Milieugroeperingen wijzen op 'gaten' in het EPA rapport. De geanalyseerde cijfers zijn bedrijfsgegevens - dus van belanghebbende partijen afkomstig - en daardoor valt er niets met zekerheid te zeggen over de impact van fracken. Michael Brune, van de anti-fracking lobby Sierra Club: "Het EPA rapport bevestigt wat miljoenen Amerikanen al lang weten: vieze olie- en schaliegaswinning besmet ons drinkwater."

Definitief rapport
Het concept rapport staat open voor commentaar door het publiek en een peer review door een onafhankelijk comité van wetenschappers. Daarna wordt het definitief.

Fotocredits: 'Fracking', Simon Fraser University
Dit artikel afdrukken