Dat kan, zeggen de onderzoekers, 'catastrofale gevolgen' hebben voor de wereldwijde voedselvoorziening. Bij elke graad temperatuurstijging zullen insecten 2,5% meer opeten van de graan-, mais- en rijstoogsten in de wereld. Het effect zal het grootst zijn in de nu nog gematigde temperatuurzones in de wereld. Curtis Deutsch, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Washington en de leider van het onderzoek, denkt dat het effect bovenop de te verwachten afnemende plantengroei komt.

In Science schrijven de onderzoekers dat boeren in de verleiding zullen komen om meer in plaats van minder pesticiden te gebruiken. Dat brengt milieu, resistentie en volksgezondheidsrisico's met zich mee, waarschuwen ze. Zelfs als oogstverliezen beperkt worden door een ruimer gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en genetische modificatie van gewassen, dan nog zullen plaaginsecten de winnaars zijn, volgens Rosamond Naylor, hoogleraar aan Stanford University en mede-schrijver aan het artikel over het onderzoek. Ze verwacht dat de voedselzekerheid zal dalen, zodat de voedselprijzen zullen stijgen en de weinig koopkrachtigen in de wereld met tekorten zullen worden geconfronteerd.
Dit artikel afdrukken