image

Ik had dit bericht gemist, maar vind het interessant genoeg om het eens hier op de discussietafel te werpen. Het past in hetzelfde rijtje als ontbijten op school.

Goed idee of toch maar niet?

Het Parool bracht op 27 maart jl. dit nieuws:

De gemeente moet alle leerlingen in het basisonderwijs tussen de middag van een warme maaltijd voorzien. Te veel scholieren krijgen thuis onvoldoende goede voeding.
Dat zegt Theo Fransman, voorzitter van de Voedselbank Amsterdam, in een brief aan de gemeente. Fransman roept de gemeente op een regeling te treffen voor warme maaltijden op school. De commissie Armoedebestrijding bespreekt het onderwerp over twee weken. Fransman hoopt dat met de maatregel kan worden voorkomen dat de kinderen van de huidige gebruikers van de Voedselbank in de toekomst ook op de instelling zijn aangewezen. ''Te veel scholieren moeten leren op een lege maag,'' aldus Fransman. ''Als de ouders er niet toe in staat blijken te zijn, moet de gemeente zorgen dat kinderen voldoende goede voeding binnenkrijgen.''
Fransman pleit voor een proef met maaltijdverstrekking op enkele scholen in achterstandswijken als Zuidoost, Noord en Nieuw-West. ''Het is geen toeval dat schooluitval met name in achterstandswijken de grootste vormen aanneemt.''

Het basisonderwijs reageert gematigd positief op het voorstel. Sommige scholen in Amsterdam verzorgen nu al maaltijden voor de kinderen. Een woordvoerster van De Achtsprong in Zuidoost: ''Wij zorgen voor brood en drinken voor onze leerlingen. Het is een hele organisatie, maar het is belangrijk om te doen.''

Voor de oorlog kregen kinderen via de bijstand ook een maaltijd aangeboden. ''Dat was tijdens de crisisjaren, maar voor velen is het nu ook nog crisis.''

De gemeente is terughoudend, zo laat een woordvoerster weten. ''Het is nog maar een voorstel dat eerst goed zal moeten worden doorgesproken met de scholen. Vooralsnog beschouwen wij het middageten als een verantwoordelijkheid van ouders en scholen.''

Het voorstel komt op 10 mei ter sprake in de commissie Armoedebestrijding.


bron: Het Parool
Dit artikel afdrukken