In steden waar het veilig en gemakkelijk lopen en fietsen is, lijden de inwoners minder vaak aan diabetes en obesitas. Dat blijkt uit een Canadese metastudie die 170 feitelijke onderzoeken onder de loep nam.

"Mensen zullen actiever zijn als dat kan, als de infrastructuur in hun directe omgeving dat toelaat," zegt onderzoeksleider Gillian Booth in New Scientist. "Er is consistent bewijs dat als je de opties hebt, je meer geneigd bent om fysiek actief te zijn." Die opties zijn bijvoorbeeld winkels, fietspaden en -stallingen, parken en groenvoorzieningen direct in de buurt.

Zo bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek met bijna 33.000 deelnemers dat het percentage obesitas van de deelnemers in voetgangervriendelijke steden 43% was, terwijl dat van deelnemers in gebieden waar lopen minder gebruikelijk was uitkwam op 53%. Een ander onderzoek (met 1,1 miljoen deelnemers) liet zien dat mensen die een normaal bloedsuikerniveau hadden aan het begin van het onderzoek, 8 jaar later 20% kans hadden op pre-diabetes als ze in voetgangeronvriendelijke omgevingen woonden.

In 2015 besteedde Foodlog aandacht aan Nederlands onderzoek dat een verband liet zien tussen een 'leuke buurt' en een lagere BMI. Hoogstwaarschijnlijk omdat zo'n buurt mensen uitnodigt tot meer bewegen.

Diezelfde resultaten bleken uit een internationaal onderzoek in 12 steden. Nu is dus ook een positieve invloed van fiets- en wandelvriendelijke stadsinfrastructuur aangetoond op diabetes. In Groot-Brittannië geeft de National Health Service (NHS) jaarlijks 10% van zijn budget, zo'n £10 miljard, uit aan diabeteszorg.

Steden veiliger en prettiger maken om in te wandelen, inclusief goed openbaar vervoer (mensen die met het OV reizen lopen en fietsen meer dan mensen die voor alles de auto pakken), loont als investering in de gezondheid van de bewoners. De NHS investeert in 'gezonde steden' met precies die kenmerken.
  • Deel
Druk af