Luchtwassers zijn bedoeld om ammoniak en fijnstof uit stallucht weg te filteren. Dit laat de varkenshouderij voldoen aan Europese milieuregels. De apparaten doen echter niets aan de uitstoot van bijvoorbeeld methaan of het giftige waterstofsulfide. De lucht in de stal – waar de dieren leven – blijft bovendien ammoniakrijk omdat de lucht pas wordt gereinigd bij uitstoot naar buiten en de ventilatie in de stal zo beperkt mogelijk wordt gehouden om het rendement van de wasser te optimaliseren.

Zwaarwegende nadelen
Uit onderzoek van Wakker Dier blijkt dat er zwaarwegende nadelen aan het gebruik van luchtwassers kleven.

Omdat de stal is afgesloten van ventilatie en slechts uitgaande lucht wordt gereinigd van ammoniak, zorgt het gebruik van luchtwassers voor een luchtmilieu in de stal dat nogal ongunstig is voor de longen van zowel varken als boer. De luchtwasser is bovendien een veel genoteerde bron van stalbranden.Tot slot is het reinigen van de roosters van de wasser risicovol omdat er sterk geconcentreerd zwavelzuur over de roosters loopt.

Gesubsidieerd
Een doorn in het oog van Wakker Dier is de subsidie op luchtwassers. Ze worden in varkensbedrijven met steun van de overheid geïnstalleerd om bedrijven aan de zogenaamde Maatlat Zorgvuldige Veehouderij te laten voldoen. Wakker Dier eist in een brandbrief aan staatssecretaris Van Dam per direct een verbod in te stellen op de installatie van nieuwe luchtwassers tot een oplossing is voor de negatieve gevolgen en gevaren van het gebruik van luchtwassers.
Dit artikel afdrukken