Wakker Dier dacht aanvankelijk de Nieuwe Standaard Kip van Jumbo passief te zullen ondersteunen. Nu Jumbo serieus werk maakt van het vervangen van zijn gehele assortiment door een kip die nadrukkelijk beter is dan de Kip van Morgen en de daarop gebaseerde Hollandse Kip van Albert Heijn, blijken de campagnemakers van Wakker Dier aanmerkelijk verder te gaan.

Opmerkelijke campagne
Met een serie advertenties in grote bladen hakken ze iedere super 'in de pan' die niet minimaal aan de dierwelzijnseisen van de Nieuwe Standaard Kip van Jumbo voldoet. Om te beginnen met Albert Heijn. Wakker Dier schrijft het zelf als volgt: Wakker Dier start vandaag een nieuwe campagne in landelijke dagbladen om Albert Heijn te overtuigen kippenwelzijn serieus te nemen. In mei introduceerde AH met veel tam tam een nieuwe kip die nauwelijks een beter leven heeft dan de plofkip. De nieuwe kip groeit minder hard maar wordt met 19 dieren op een vierkante meter gepropt. Daarentegen introduceerde Jumbo deze maand een kip die wél een aanzienlijk beter leven krijgt met daglicht en 41% meer ruimte dan de AH-kip. Hoewel deze kip nog geen Beter Leven ster verdient, ziet Wakker Dier dit als een doorbraak voor kippen in supermarktenland. Wakker Dier wil dat marktleider AH ook serieus aan een oplossing voor het plofkippenleed gaat werken.

De campagne is opmerkelijk. Door een jarenlange starre opstelling van de Dierenbescherming kon - ondanks verschillende initiatieven van kipondernemers- geen ster-segment zonder uitloopje worden gecreëerd. Daardoor is de dierwelzijnsverbetering waarvoor Wakker Dier nu ijvert 5 jaar lang niet mogelijk geweest. Na een lange reeks van schermutselingen tussen de supermarkten enerzijds en Wakker Dier en de Dierenbescherming anderzijds, neemt nu Wakker Dier de rol van resultaatgerichte NGO op zich. De organisatie creëert met deze campagne de facto de niet-ster kip die eigenlijk wél een ster had moeten krijgen.

Wakker Dier corrigeert weigering Dierenbescherming met Hollands gedogen
Toen het één-ster varken bij AH werd geïntroduceerd verlaagde de Dierenbescherming de eisen die de organisatie aanvankelijk stelde aan het één-ster varken dat Jumbo verkocht. Bij kip heeft de organisatie dat altijd geweigerd. Wakker Dier corrigeert nu die weigering op een elegante manier die het sterrensysteem van de Dierenbescherming geen schade toebrengt. Het is als het ware een oerHollandse vorm van gedogen van iets niet-officieels als wel degelijk geoorloofd.

Fotocredits: Wakker Dier
Dit artikel afdrukken