Wat wil Wakker Dier met zijn anti-plofkipcampagne, terwijl de supers allang afscheid hebben genomen van de ploffer en over willen stappen op de Kip van Morgen? Foodlog publiceerde gisteren een brief van Wakker Dier aan de Nederlandse supers waarin de actie-organisatie aangeeft dat ze instemmen met eventuele verandering van de normen van de Dierenbescherming voor de 1-ster kip die het doel van de campagne lijkt te zijn.

CBL heeft gelogen en bedrogen
Sjoerd van de Wouw is campagneleider bij Wakker Dier. Ik vroeg hem naar het doel van de campagne met de volgende precieze vraag: 'Wanneer wil Wakker Dier de 1-ster kip op basis van welke normen in het supermarktschap hebben liggen?'

"Dat is informatie die ik niet met een journalist kan delen", antwoordt Van der Wouw. Fair enough, een generaal deelt zijn strategie en tactiek niet via de krant met een generaal van het tegenleger.
Waarom dan de antiplofactie terwijl de Kip van Morgen toch allang is aangekondigd? '"We vinden de Kip van Morgen op geen enkele manier een invulling van de belofte die de supermarkten vorig jaar via de media aan Nederland hebben gedaan. Ze hebben gezegd dat ze minimaal met een 1-ster kip zouden komen. Dat doen ze niet. Ze hebben gelogen en ons bedrogen."

Dit kan niet meer anno 2013
Ik hield Van der Wouw voor dat het niet ondenkbaar is dat de Nederlandse supers, verenigd in het CBL, toen ze naar buiten kwamen met hun belofte onvoldoende inzicht hadden in de economische haalbaarheid van 1-ster kip als basiskip in de Nederlandse supers. Van der Wouw: "Daar kan ik niet van uitgaan. Het CBL is een serieuze gesprekspartner waarvan we mogen verwachten dat ze geen uitspraken doen, die ze niet kunnen waarmaken. Daarom beschouw ik hun uitspraken als bewuste leugens." Voorts zegt hij in zijn reactie: "De Stichting Natuur & Milieu en staatssecretaris Dijksma, toch niet de minste, hebben gezegd dat zij het dierenwelzijn van de Kip van Morgen onder maat vinden. Dat gelegd naast de beloften die het CBL heeft gedaan, maakt dat de supers nu niet kunnen wegkomen met een flauwe Kip van Morgen. Daarbij komt dat ze niet hebben willen overleggen met de Dierenbescherming en hun eisenpakket voor hun flauwekul kip eenzijdig hebben vastgesteld. Dat kan niet meer anno 2013."

Supers houden aan hun belofte
Op zoek naar het doel van de campagne, vroeg ik verder door. Het traaggroeiende ras van de nog te ontwikkelen Kip van Morgen zal vergaand identiek zijn aan dat van de 1-ster kip van de Dierenbescherming. Daar kan het probleem niet zitten. In de brief aan de supers geeft Wakker Dier aan ruimte te laten voor een wijziging in de normen. Welke? "Wij doen daar geen uitspraken over. Dat is onze functie niet. Wij willen dat de supers met de Dierenbescherming in gesprek gaan en een 1-ster kip definiëren waar iedereen mee kan leven." Dus Wakker Dier zegt niet 'haal de uitloop er maar af, breng wat correcties aan in de ruimte die de dieren hebben of sleutel wat aan de slachtleeftijd?' "Nee", zegt Van der Wouw, "daar blijven wij echt helemaal buiten. De Dierenbescherming moet de normen vaststellen".

Op basis van de brief die Van de Wouw aan de supers stuurde en wat ik daarover al op Foodlog schreef vraag ik hem of Wakker Dier dan niet de facto toch druk uit oefent op de Dierenbescherming om tot een oplossing te komen met de supers. "Wij willen dat het CBL en de Dierenbescherming serieus met elkaar om tafel gaan zitten", reageert Van de Wouw. "Dat is nu niet gebeurd. Het CBL heeft de Dierenbescherming van tafel geschopt en eenzijdig een eisenpakket voor een kip vastgesteld dat in de verste verte niet lijkt op een 1-ster kip."
Daarop confronteer ik Van de Wouw met het feit dat het CBL ook de Nederlandse kippenhouders voor het blok heeft gezet. Zij wilden namelijk niet meedoen en wilden slechts met veel lagere eisen instemmen. Hebben de supers niet juist hun verantwoordelijkheid genomen tussen de kiftende partijen? "De supers hebben een belofte gedaan", antwoordt Van de Wouw. "Daar houden we ze aan".

Akkoord tussen alle partijen is goed voor Nederlandse boeren
Tot slot vraag ik Van der Wouw of hij het erg vindt dat er als gevolg van zijn sterke campagnes straks een situatie ontstaat dat Nederlanders geen Nederlandse kip meer kunnen kopen bij hun super, terwijl hier nog wel plofkip voor de export wordt geproduceerd. "Het omgekeerde is het geval: een akkoord tussen supers, dierenbescherming en veesector bindt supers sterker aan Nederlandse boeren, zoals ook bij het 1ster varken. Het is aan de veesector om dat ook in hun prijs tot uitdrukking te krijgen. Nu krijgen ze voor een plofkip op slachtleeftijd de prijs van een kopje koffie op een terras. Maar laat nou eerst het CBL en de Dierenbescherming maar eens een fatsoenlijk akkoord sluiten, zoals je dat in 2013 samen met de maatschappelijke opinie doet."

Fotocredits:'plofkip', uitsnede, Pieter Musterd
Dit artikel afdrukken