De oplossingen voor het klimaatprobleem moeten langs de meetlat van food first worden gelegd, zegt Oxfam in een recente studie genaamd Tightening the net. Het rapport is een serieuze waarschuwing van een mensenrechten-NGO aan beleidsmakers en klimaatactivisten.

In aanloop naar de volgende VN-klimaattop beloofden al 120 landen, waaronder China en de VS, klimaatneutraal te worden. De dominante manier om dit te bereiken is de aanplant van nieuw bos als goedmaker voor de uitstoot van CO2. Werkelijke verduurzaming door schone energie en duurzame bedrijfsvoering vergt relatief hoge kosten en ligt gevoelig. “Er zouden ruim 2 miljard voetbalvelden of vijf keer de oppervlakte van India nodig zijn als we de klimaatdoelstellingen uitsluitend met boomaanplant zouden willen realiseren”, zegt Marita Hutjes van Oxfam. “Zoveel land is simpelweg niet beschikbaar.” Zij vreest voor honger en landroof, als er een run op bosaanplant ontstaat.

De voedselprijzen zullen met 80% kunnen stijgen in 2050. 'Het leidt ook tot meer humanitaire crises, honger en migratie. Arme en kwetsbare mensen, vooral vrouwelijke landbouwers en inheemse bevolkingsgroepen, worden het zwaarst getroffen'.

Oxfam zegt dat koolstofopslag door herstel van bodems en bos slechts in beperkte mate een rol kan spelen in de oplossing voor het klimaatprobleem. De aanpak moet onderdeel zijn van een strategie die de voedselvoorziening niet in de weg mag staan.

Oxfam pleit de facto voor rekenwerk vanuit een diversiteit aan duurzame en ethische perspectieven. De interactie van verschillende doelen en de manier waarop ze elkaar beperken, moet beter inzichtelijk worden gemaakt.
Dit artikel afdrukken