image

De vraag naar varkensvlees stijgt wereldwijd, maar al maanden verkopen de varkenshouders met verlies. En intussen blijven de dieren natuurlijk eten.

"Tegenover de agro-industrie die de hele wereld omspant, zoeken de boeren overal naar leefbare alternatieven," beweerde Dirk Barrez in zijn boek 'KOE 80 heeft een probleem'. Maar is dat wel zo?

Deze week leerden we van de jonge veevouders in Vlaanderen, dat ze hun lot - uit vrije wil? - verbinden aan genetisch gemodificeerd voeder. Zelfs over het gebruik van dierenmeel in het voeder moet volgens deze jonge boeren terug nagedacht worden.

Wat willen wij als consument? Een betere prijs voor de boer (en dus misschien wel een hogere prijs in de winkel) of dan toch maar liever GGO's en terug dierenmeel in het veevoer?
Dit artikel afdrukken