Op dinsdag 31 januari diende de fractie van de SP in de Tweede kamer een motie in om de bouw van wat zij noemen de eerste ‘gigastal’ in Nederland te blokkeren. Dit is een reactie op de uitspraken van Staatssecretaris Bleker, die over een exces sprak als het gaat om een pluimveebedrijf met 1 miljoen dieren. Voor de beeldvorming telt de SP de dieraantallen van de samenwerkende bedrijven binnen het Nieuw Gemengd Bedrijf concept bij elkaar op, waardoor het bedrijf groter lijkt dan het in werkelijkheid is.

Het betreffende pluimveebedrijf streeft een duurzame productie van voedsel na. Het gaat om een korte keten waarbij, in een relatief kleine slachterij, pluimveevlees wordt geproduceerd van kuikens die op het eigen bedrijf gehouden worden. In deze gesloten keten worden uit eigen broedeieren kuikens geboren en opgefokt. Bij het ontwerp van de korte keten is niet alleen veel aandacht besteed aan het voorkomen van diertransporten, ook de leefomstandigheden tijdens de opfok, het minimaliseren van emissies, het besparen van energie en het efficiënt gebruik van grondstoffen zijn maximaal meegenomen. Door samen te werken met andere bedrijven uit verschillende sectoren en de onderlinge uitwisseling en opwaardering van waardevolle reststromen wordt de mineralenketen zoveel mogelijk gesloten en duurzame energie opgewekt. Wat kun je nog meer doen?

Motie verworpen
Waarom een SP-motie in de Tweede kamer? Staatssecretaris Bleker heeft over de lokale planologie in Limburg net zoveel te zeggen als de premier van België, dus van een serieus wetsvoorstel kan geen sprake zijn. Al huilden D66, PvdA en Groen Links met de wolven mee, de motie werd met een flinke meerderheid verworpen!

Vegetarische samenleving
De reden waarom een initiatief voor duurzame vleesproductie in Nederland met zoveel energie wordt bestreden zit juist in de duurzaamheid. Hoewel de boodschap van Wakker Dier en de Partij voor de Dieren is, dat zij een duurzame productie van vlees nastreven, lijkt de achterliggende ideologie vegetarisch van aard te zijn. In de ogen van mensen met deze ideologie is duurzame vleesproductie juist een gruwel. Immers duurzame en dus ook rendabele productiemethoden kunnen garanderen dat op termijn de consumptie van vlees blijft bestaan.
Natuurlijk communiceren zij niet, dat mensen geen vlees meer mogen eten. Dat zou immers teveel leden kosten. Daarom wordt met intensieve mediacampagnes het beeld geschapen dat een duurzaam alternatief voorhanden is middels biologische productiemethoden. Natuurlijk is de biologische sector een goede inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame productiemethoden, maar feitelijk heeft dit binnen onze huidige maatschappelijke structuur niets met duurzaamheid te maken. En dat is immers ook de bedoeling van mensen die een vegetarische samenleving nastreven. Biologische productie van vlees is minder efficiënt, duur en daardoor niet betaalbaar voor iedereen. Dat Wakker Dier dit doet is natuurlijk hun goed recht: zolang zij zich niet bedienen van chantagestrategieën om de markt te verstoren, mogen zij wat mij betreft hun gang gaan. Het is alleen niet kies, om mensen vies te maken van hun eigen voedsel door bijvoorbeeld voortdurend te benadrukken dat ‘de kippen in hun eigen poep lopen’. Wat een paradox: de enige kippen die niet in hun eigen poep liepen zaten op de legbatterij en die is inmiddels verboden! Daarnaast is een duurzame akker- en tuinbouw ook niet mogelijk zonder voldoende organische dierlijke meststoffen. Het verbieden van veehouderij maakt op den duur dat de productie van plantaardig voedsel nog meer afhankelijk wordt van kunstmest en aardgas. We leven in een ‘stedelijke ecologie’ waar je niet ongestraft een deel uit weg kunt snijden.

Sociale partijen
Meer verbazing wekt het dat de politieke partijen die zeggen op te komen voor de minder bedeelden in de maatschappij, de strategie van Wakker Dier lijken te omarmen. Het volgen van deze strategie betekent immers, dat hun stemmers straks alleen nog kunnen kiezen voor extensief geproduceerd voedsel. Helaas is dat voor de meesten van hen niet betaalbaar. De toen nog kandidaat-voorzitter van de PvdA twitterde op 6 december j.l. “RT @hansspekman: Armoede in Nederland neemt toe. Vooral onder kinderen, eenoudergezinnen, mensen met een uitkering en zzp'ers...”. Op de vraag hoe deze mensen van duurzaam, lekker en veilig geproduceerd voedsel te voorzien wordt niet geantwoord. Zonder de consequenties van hun handelen te doorgronden lopen deze politici, zoals het populisten betaamt, achter de mediahypes van Wakker Dier aan en zo zorgen zij ervoor dat hun kiezers straks zonder betaalbare en gezonde voeding komen te zitten.

Ambitieniveau
Liever zou ik met iedereen een open discussie aan willen gaan over de werkelijke keuzes die we kunnen maken met betrekking tot onze voedselvoorziening. We leven immers niet in Utopia, maar in Nederland. Hoe worden we onafhankelijker van fossiele energiebronnen? Hoe ontwerpen we een slimme logistiek die transparant is en beter voor de dieren? Hoe kunnen we maximaal gebruik maken van onze schaarse plantaardige grondstoffen, waardoor de kap van het regenwoud wordt beperkt? Hoe kunnen we gebruik maken van slimme technologie, zonder nog verder te vervreemden van ons voedsel?
Als we op deze vragen geen antwoorden hebben, kunnen we als Nederland geen bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld.

Zie ik dat verkeerd?


Fotocredits: ky_olsen
Dit artikel afdrukken