Lotte Aalsteens, journaliste van De Standaard, verwondert zich de nog altijd in ruime mate aanwezige frisdrankautomaten op Vlaamse middelbare scholen.

Het verband tussen het drinken van suikerhoudende dranken en overgewicht wordt immers steeds duidelijker en recent gaf zelfs de WHO de aanbeveling om de consumptie van frisdrank te beperken. Eén op de vijf Belgische scholieren is te zwaar. Aanleiding voor De Standaard om nog eens goed naar de frisdrankautomaat op school te kijken.

Effect verbod 2005 gestagneerd
In september 2005 kondigde de toenmalige minister van Onderwijs in België een frisdrankverbod op school aan. Dat had een licht effect. Het aantal middelbare scholen met een frisdrankautomaat daalde van 72 naar 62% in 2009. Daarna stagneerde de afname. Volgens cijfers van Vigez (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie) stonden er in 2012 nog altijd in 65% van de Vlaamse middelbare scholen frisdrankautomaten, meer dan 4.700 in totaal.

Bijverdienste
Noch de overheid, noch de onderwijskoepels beijveren zich actief voor een verdere terugdringing of een nieuw verbod. Het blijkt dat de frisdrankautomaten scholen een leuke bijverdienste opleveren. Volgens de Standaard gaat het over enkele duizenden euro’s per jaar. Op grote scholen kan het zelfs oplopen naar 10.000 euro per jaar, schat het Vigez.

De Belgische onderwijskoepels lijken een beetje murw te zijn. Willy Bombeek van het VSKO (Vlaams Secretariaat voor Katholiek Onderwijs) vraagt zich in De Standaard af of scholen "nu alweer in hun eentje een maatschappelijk probleem moeten aanvechten". Want als "scholen frisdrank verbieden, gaan leerlingen gewoon naar de winkel." Dan heb je er als school meer aan het geld binnen de muren van de school te houden.
Ook stellen de onderwijskoepels dat er geen behoefte is aan nog meer regels op school. Scholen kunnen niet alle verantwoordelijkheid dragen voor de ongezonde eet- en drinkgewoonten van jongeren. "Kijk maar eens in de winkel, in sportclubs, in cafetaria’s van werkomgevingen, in de koelkast thuis, enz. Leerkrachten kunnen zoveel in gesprek gaan met de leerlingen als ze willen en ze kunnen hen erop attent maken dat frisdranken ongezond zijn, maar als je wil dat er echt een attitudeverandering in gang wordt gezet, dan moeten we dit debat durven opentrekken", aldus Bombeek.

Minister: geen plan voor nieuw verbod
Van de overheid hebben de scholen en koepels weinig steun voor een brede aanpak te verwachten. Hilde Crevits, de Vlaamse minister van Onderwijs, is niet van plan om frisdrankautomaten op school te verbieden. "Er is iets voor te zeggen om frisdrank aan te pakken, maar dat moet via een geïntegreerd beleid gebeuren, waarbij Volksgezondheid betrokken wordt. Frisdrank is overal verkrijgbaar. Ik ben niet voor een verbod op scholen alleen", citeert De Standaard.

Samen uit, samen thuis, zegt dus iedereen. En daarom blijft de frisdrankautomaat gewoon staan.

Fotocredits: Stéfan
Dit artikel afdrukken