Op de foto is hetzelfde Noord-Oost Groningse mollenveldje te zien als in ons eerdere, nog steeds niet helemaal opgeloste, raadsel waarin we de vraag stelden waarom mollen de voorkeur geven aan een nagenoeg volledig onbemeste weide (die we 'biologisch' noemden) en niet aan grasland dat in het verleden maximaal bemest werd toen het nog jaar-in-jaar-uit als maisakker werd gebruikt.

Onze fotograaf fotografeerde de twee weilandjes ditmaal vanaf de andere kant. Rechts is ditmaal het al heel vele jaren, behalve door wat schapen onbemeste weiland te zien. Links de in het verleden zwaar met drijfmest bemeste voormalige maisakker. Het verschil is sneeuwbedekking is duidelijk zichtbaar.

De fotograaf mat vanmorgen toen het nog donker was de oppervlaktetemperatuur van beide weilanden met een Fluke infraroodthermometer. Hij constateerde bij 6 metingen om de 5 meter stelselmatig dezelfde temperatuur:
- Bemest (links): -14,5 C
- Onbemest (rechts): -10,5 C

Een en ander bij een luchttemperatuur van -4,2 C.

Welke boer, bioloog, landbouwexpert of andere deskundige kan dit verschil in temperatuur op nagenoeg dezelfde plek verklaren?

Fotocredits: Foodlog Media
Dit artikel afdrukken