Onder de kop Tijd voor eerherstel: suiker is niet giftig schreef Louise Fresco in de NRC op 2 november een aantal feitelijk juiste zinnen over suiker. Toch begaat ze volgens Seidell en Van der Velpen een gewichtige vergissing met haar tekst.

In de ironische beginzinnen van haar column zegt Fresco dat suiker niet mag worden gezien als het nieuwe roken, niet gevaarlijker is dan alcohol, niet desastreus is voor het brein en geen veroorzaker is van premature sterfte. Suiker is niet de veroorzaker van bijna alle niet-besmettelijke ziektes. De deskundige die roept dat de overheid moet ingrijpen tegen suiker omdat anders de mensheid uitsterft neemt ze als 'deskundige' in de tang.

Fresco toont zich een tegenstander van suikertaksen, terwijl die juist wel blijken te werken als ze maar hoog genoeg zijn.Seidell en Van der Velpen spraken uit wat vorig jaar culinair schrijver Karin Luiten mij zei nadat ze professor Rob Markus (Universiteit van Maastricht) had gehoord. Markus bewees in een college dat suiker niet verslavend is. Luiten: "Beweert hij nou dat suiker gezond is? Wat raar. Waarom?"

Op die twee vragen moet Fresco nu ook antwoord geven. Hooggeleerd en bestuurlijk adeldom dat de media zo gebruikt, verplicht daar immers toe. Van der Velpen maakte in het verleden een foutje dat internist en suikerkenner Frank van Berkum hem vergaf vanwege zijn correcte conclusie: we moeten veel minder suiker eten. Dat foutje kan een openbaar antwoord dus niet in de weg staan.

Dit artikel afdrukken