Soortgelijke geluiden en waarnemingen komen uit het Verenigd Koninkrijk, Italië en China. Bijna twee derde van de Covid-19 patiënten die op de intensive care belanden, is te zwaar. Ongeveer een derde van de kritische patiënten blijkt stelselmatig obees.

Voor eerdere recente grieppandemieën is onderzoek gedaan naar de risicogroepen. Uit een Amerikaanse studie van de Mexicaanse griep van 2009 bleek dat mensen met obesitas twee keer zoveel kans hadden om in het ziekenhuis te belanden. Ook bleek het overlijdensrisico voor mensen met zware obesitas duidelijk groter. Een onderzoek uit 2013 naar de slachtoffers van het Middle East Respiratory Syndrome (MERS), ook een virus uit de coronafamilie, leverde soortgelijke bevindingen op, net als nog een andere studie.

Niettemin is het risico dat zwaarlijvige mensen ernstige Covid-19 verschijnselen ontwikkelen (vergaand ontstoken longen) laag. De meeste mensen met overgewicht herstellen bovendien net zoals de anderen die getroffen worden door SARS-CoV-2, zoals het nieuwe coronavirus officieel heet. De vraag is echter of het virus zich verschillend ontwikkelt bij mensen met of zonder overgewicht.

Hypothesen
Mogelijk hebben te dikke mensen al een achterstand door diabetes, hartaandoeningen of hoge bloeddruk. Artsen zien dat patiënten met Covid-19-verschijnselen en daarnaast welvaartsziekten-risicofactoren sneller in het ziekenhuis belanden.

Een andere hypothese gaat uit van een directe oorzakelijkheid. Meer vetweefsel zou een hogere druk op de longen tot gevolg kunnen hebben en daardoor de ademhaling in gevaar brengen.

Mechanisme ontdekt
De Groningse professor Van der Voort heeft inmiddels een nog verdere stap gezet in de speurtocht naar directe oorzaken. SARS-CoV-2 lijkt zich gemakkelijk te binden aan vetweefsel. Het coronavirus dringt de lichaamscellen binnen door zich aan de ACE2-receptoren aan de buitenkant van cellen te binden. Die ACE2-receptoren komen behalve in de vasculaire endotheelcellen van het hart en de nieren (de 'poort' waardoor het oorspronkelijke SARS-virus het lichaam vermoedelijk binnenkomt) ook voor op long- en darmcellen (wat zorgt voor de droge hoest en de diarreeklachten bij mensen die Covid-19 hebben) én op vetcellen. Wie veel vetcellen in de buurt van de longen heeft, heeft een verhoogde kans dat het virus het lichaam kan binnendringen en daar Covid-19 ontwikkelt. Het onderzoek is nog in een beginstadium, maar er lijkt een mechanisme gevonden.

Vetweefsel geldt in het algemeen als rem op de werking van het immuunsysteem omdat het de hormoonwerking verstoort en het lichaam aanzet tot de productie van laag-gradige ontstekingen die het immuunsysteem belasten bij virale infecties van de luchtwegen.

Als Van der Voort en zijn team op het juiste spoor zitten, betekent zijn vinding dat landen met een dikkere bevolking zwaarder getroffen zullen worden door SARS-CoV-2. De VS, die nu verreweg de grootse verspreiding van het virus meemaken, kunnen dan hun borst natmaken. Zoals bekend, behoort de Amerikaanse bevolking tot de dikste in de wereld: ruim 40% is obees en maar iets meer dan 10% heeft een optimaal gewicht, een goede bloedsuikerspiegel en een bloeddruk binnen de gewenste range.
Dit artikel afdrukken