Van oudsher hoorden geestelijken bij de gezondste beroepsgroepen in de VS. Alleen leraren hadden een nog lager sterftecijfer. De afgelopen jaren zijn geestelijken echter in hoog tempo dikker en ongezonder geworden. Dat blijkt uit een onderzoek door wetenschappers van de Baylor University. 30% van de geestelijke beroepsbeoefenaren blijkt obees.

Eten en stress
Onderzoeksleider Todd Ferguson analyseerde met zijn team de gegevens van 539 geestelijken uit verschillende geloofsrichtingen. Als belangrijkste oorzaken voor de snel toegenomen obesitascijfers kwamen Ferguson en zijn team uit op twee oorzaken. De gelegenheden waar geestelijken bij betrokken zijn (huwelijken, overlijden, geboorte) gaan vaak gepaard met eten. "Dat hoort bij de cultuur", zegt Ferguson in MedicalNewsToday. Daarnaast speelt stress een rol.

Stressfactoren
Die stress bestaat uit verschillende factoren:
- de stress van het altijd 'op afroep' beschikbaar moeten zijn en een te grote vraag om geestelijke bijstand door de leden van de gemeenschap
- de extra stressfactor die resulteert uit de onzekerheid over de beschikbaarheid van vrijwilligers en het gevoel 'er alleen voor te staan'
- de stress van te lange werkweken (langer dan 46 uur)
- financiële stress; hoewel geestelijken redelijk hoog in aanzien staan, krijgen ze vaak relatief weinig betaald in verhouding tot professionals met een vergelijkbaar opleidingsniveau in andere beroepen. Vaak moeten geestelijken daarom meerdere gemeenschappen tegelijk onder hun hoede nemen of nog een baan buiten hun eigenlijke beroep zoeken.

Uit het onderzoek kwam dat 10% voor de eerste optie gekozen heeft en 15 voor de tweede. De stress van een tweede baan, in combinatie met de lange werktijden van het pastorschap, is niet bevordelijk voor een gezonde leefstijl. Dat zorgt voor gewichtstoename.

Preventie werkt: sabbaticals en support-groepen
Gelukkig gaat het beroep van dominee, pastoor of voorganger gepaard met een aantal preventieve maatregelen om de gezondheid te verbeteren. Geestelijken die iedere week een dag vrij nemen, of een sabbatical inlassen, of deel uitmaken van een support group, blijken hun risico op obesitas danig te verlagen. "In veel religies schrijft de theologie minstens 1 dag per week voor om te herstellen. Sommige pastors zijn bovendien in de gelegenheid om deel te nemen in kleine, intensieve, introspectieve groepen met andere geestelijk herders, en dat kan helpen om stress en hun kans op obesitas te verlagen", zegt Ferguson. Uit de studie bleek dat 20% van de onderzochte geestelijken de afgelopen 10 jaar een sabbatical had genomen, en dat 43% aansluiting heeft gevonden bij een support group.

Het onderzoek is verschenen in Social Science Research.

Fotocredits: Kardinaal Wolsey, door Sampson Strong, Wikimedia
Dit artikel afdrukken