Het middel zilmax, een zgn. beta antagonist, wordt bij vleesrunderen gebruikt om ze meer spierweefsel in plaats van vet aan te laten zetten in de laatste 3-6 maanden van hun leven. Omdat China en Rusland het product vrezen, heeft Tyson, de grootste Amerikaanse vleeshandelaar, aangegeven per 6 september geen dieren meer te willen inkopen die behandeld zijn met Zilmax. Naar verluid zouden de dieren er slechter van gaan lopen en wil Tyson zich van zijn goede dierwelzijnskant laten zien. Leverancier Merck ontkent de problemen.

Circa 30 tot 40% van het Amerikaanse rundvlees wordt behandeld met Zllmax. Stoppen betekent een flinke terugval in het aantal geproduceerde kilo's rood vlees. Tegelijk trekt de vraag uit zowel Rusland als het Midden en vooral het Verre Oosten aan, terwijl het aanbod van rundvlees door de maatregel zal afnemen. De koers van Tyson steeg dan ook fors na het nieuws. Het is waarschijnlijk dat het de prijs van rundvlees in de wereld verder omhoog zal stuwen.

Reuters meldt het stoppen van Tyson met Zilmax per 6 september a.s. en de verbazing van leverancier Merck daarover. Vermoedelijk ligt de oorzaak in de kapitaalkrachtige markten in de nieuwe rijke wereld die liever geen Zilmax-vlees willen.
Dit artikel afdrukken