Voor de BBC zette Hannah Ritchie, onderzoeker bij OurWorldinData op een rij wat de belangrijkste oorzaken waren voor een niet-natuurlijke dood in 2016 en 2017.

Boosdoeners
Welvaartsziekten blijken wereldwijd de grootste boosdoeners. In 2016 overleed meer dan 70% van de mensen aan niet overdraagbare, chronische aandoeningen. Hart- en vaatziekten (32,3%), kanker (16,3%), luchtwegaandoeningen (6,5%) en diabetes (5,8%) waren als grootste boosdoeners samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van ’s werelds overlijdensgevallen.

In de top-5 van de meest voorkomende doodsoorzaken van 2016 staan hart- en vaatziekten (17,6 miljoen), kanker (8,9 miljoen), luchtwegaandoeningen (3,5 miljoen), diabetes (3,2 miljoen) en dementie/infecties van onderste luchtwegen (beiden 2,4 miljoen). 

In vergelijking met chronische ziekten veroorzaakten oorlogen, natuurrampen en terrorisme in totaal ‘slechts’ 0,5% van alle sterftegevallen.

Grafiek meest voorkomende doodsoorzaken 2016
Meest voorkomende doodsoorzaken 2016, bron: IHME, Global Burden of Disease, Our World in Data


Micha van Rumpt
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Te voorkomen sterfte
Het aantal sterfgevallen dat te vermijden is door verbeteringen in de volksgezondheid, hygiëne, vaccinaties, voeding en veiligheidsmaatregelen nam af. Toch overleden in 2017 ruim 1,6 miljoen mensen aan diarree-gerelateerde ziekten. Er overleden 1,8 miljoen pasgeboren baby’s, maar dat aantal verschilt sterk per land. In Japan stierven bijvoorbeeld minder dan 1 op de 1.000 baby’s. In de armste landen kan dat oplopen tot 1 op de 20.

Verkeersongelukken eisten in 2017 ruim 1,2 miljoen mensenlevens. Het aantal doden door suïcide was bijna twee keer zo hoog als het aantal moorden.

‘Sterfte door luchtvervuiling hoger dan roken’
NRC schreef over een recent onderzoek van Jos Lelieveld, hoogleraar atmosferische fysica en chemie aan het Max Planck Institut, waarin geschat werd dat het aantal doden door fijnstofvervuiling veel hoger is dan voorheen bekend was. Het grootste deel van de fijnstof-uitstoot is afkomstig uit industriële activiteit, landbouw en verkeer.

De onderzoekers schatten op basis van berekeningen dat de wereldwijde extra sterfte door luchtvervuiling 8,9 miljoen per jaar is, wat hoger is dan de geschatte oversterfte van 7,2 miljoen per jaar door roken.
Dit artikel afdrukken