Uit een bliksemenquête (n=105) door studenten Commerciële Economie van de Hogeschool Windesheim in opdracht van Sander Janssens (docent Marketing en naar eigen zeggen fervent foodloglezer) blijkt dat zo’n 70% van de respondenten Australië aanwijst als land van herkomst van de Australian Homemade-bonbons. De Reclame Code Commissie wees eerder mijn klacht over valselijke herkomstsuggesties in deze zaak af.

image


Janssens meldde me: "Zonder dat ik juridisch geschoold ben zou ik me voor kunnen stellen dat deze uitspraak mogelijk een negatief precedent kan scheppen tav de vermelding van het land of de streek van herkomst van een product. De consument moet er wat mij betreft gewoon op kunnen vertrouwen dat bijvoorbeeld een Franse kaas ook echt uit Frankrijk komt en een Nederlandse uit Nederland. Ondanks het feit dat ik ze slechts 'eeuwige roem' heb beloofd en geen studiepunten, vonden mijn studenten het een leuke opdracht om bezig te zijn met een uitspraak van de Reclame Code Commissie. Ze zijn erg benieuwd naar de impact van dit resultaat op de perceptie van de uitspraak van RCC."
Dit artikel afdrukken