image


De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat binnen twee jaar bedrijven die er een potje van maken, met naam en toenaam op haar website zetten.

Dat meldde Jan van Kooij, plaatsvervangend hoofdinspecteur van de VWA, gisteren tijdens de FIMM-bijeenkomst Smeulende vuurtjes.

'Ik kan me voorstellen dat we dit in de komende jaren gaan doen. In Ierland gebeurt dit al en deze aanpak blijkt te werken.' Een woordvoerder van de VWA betitelt de uitspraak van Van Kooij als een 'individuele inschatting van een VWA-medewerker'. 'Het is aan het Ministerie van VWS om hierover te beslissen.' Het ministerie was niet bereikbaar voor commentaar.

VWA gaat op termijn bedrijven indelen op basis van het sector- en bedrijfsrisico. De bedrijven waarin een permanent risico aanwezig, komen volgens Van Kooij in aanmerking voor naming & shaming. De criteria waarop deze categorisatie wordt gemaakt, zijn nog niet duidelijk. Van Kooij verwacht hier eind dit jaar uitsluitsel over te kunnen geven.

HACCP
De VWA publiceert al controlegegevens op drie terreinen: naast residuen van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit, frituurvet en HACCP-controles bij slachterijen. Het gaat daarbij om pilots. Hier worden bedrijven, zowel de good als de bad guys, met naam en toenaam genoemd.

Begin dit jaar bleek dat deze gegevens niet of nauwelijks worden bekeken. Toch beweert de VWA dat de openbaarmaking wel degelijk werkt. Zo zou de norm op gebied van residuen van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit minder vaak overschreden zijn sinds de invoering.

Name & shame impliceert dat wetsovertreders pontificaal op de site worden gezet. In de huidige opzet zitten eventuele wetsovertreders ‘verscholen’ in een database met controlegegevens.

bron: EVMI
Dit artikel afdrukken