In reactie op foodlog.nl's vragen naar aanleiding van de uitzending van de Keuringsdienst van Waren over Kellogg's Special K ontving ik zojuist de volgende reactie van de Voedsel- en Warenautoriteit:

Geachte heer Veerman,

Hieronder volgt de VWA-reactie op uw mail van 19 oktober jl.

Allereerst is het goed om in gedachten te houden wat de taak van de VWA is. De VWA houdt toezicht op de veiligheid van producten. Dat toezicht houden doet de VWA aan de hand van vigerende wetgeving. De VWA maakt dus zelf geen wetgeving.

De wetgever heeft bepaald dat het verrijken met ijzer van levensmiddelen / ontbijtgranen is toegestaan. De limieten die daarvoor gelden zijn o.i. duidelijk: tenminste 15% en ten hoogste 100% van 14 mg ijzer per 100gram. De producten van Kellog's op de Nl markt voldoen hieraan. Deze normen in verordening 1925/2006; 108/2008 en richtlijn 90/496 spreken over gehaltes, niet over de hoeveelheid die uiteindelijk wordt opgenomen.

Zoals we in het nieuwsbericht al aangaven, willen we benadrukken dat het nuttigen van producten die binnen de wettelijke limiet verrijkt zijn met ijzer bij normaal gebruik geen risico vormen voor de gezondheid.

Bij de absorptie van ijzer door het lichaam spelen meerdere factoren een rol, zoals voedingsstatus, type ijzerverbinding en de interactie met andere voedselcomponenten. Elementair ijzerpoeder wordt vaak toegepast voor het verrijken van levensmiddelen met ijzer. De biobeschikbaarheid van ijzersulfaat is hoger dan van elementair ijzerpoeder maar heeft een lage stabiliteit en bevordert oxidatie van vetten hetgeen kan leiden tot kleur- en smaakafwijkingen. Daarom wordt in dergelijke gevallen vaak elementair ijzerpoeder gebruikt.

Wij hebben geen aanwijzingen dat de absorptie van ijzerpoeder dusdanig laag is dat er sprake kan zijn van misleiding.

Met vriendelijke groeten,

Chris Krikken

Voedsel en Waren Autoriteit / PersvoorlichtingMijn mail aan de directie van de VWA luidde als volgt:

LS,

Afgelopen week werd in een uitzending van de Keuringsdienst van Waarde aandacht besteed aan Special K Cornflakes van Kellogg's. In persberichten noemden zowel de VWA als Kellogg's sentimenten die door de uitzending werden opgeroepen 'flauwekul'.

In de na-discussie op foodlog.nl met wetenschappelijk onderzoekers, w.o. professor Tiny van Boekel, bleek dat er wel degelijk iets aan de hand is. Er is gegronde twijfel aan de toelaatbaarheid van metallisch ijzer uit hoofde van EU-verordeningen. Uit de frasering van de persberichten kan zelfs worden gelezen dat zowel de VWA als Kellogg's niet op de hoogte zijn van essentiele voedingswetenschappelijke kennis.

Graag vraag ik u te reageren op de openbare vragen aan de VWA zoals die gesteld zijn in het item Cornflake-vragen aan de VWA


Dit artikel afdrukken