image

Hoe maak je vlees zwaarder? Door er water in te spuiten. Zo veranderen plofkippen in pocheerkippen en verdwijnt het vleesgewicht als sneeuw voor de zon in de pan. Inspuiten heet in vakjargon tumbelen. Dat klinkt chique maar is het niet.

De VWA gaat voortaan strenger controleren of er niet te veel water wordt toegevoegd bij 'verse kip'. Immers, tumbelen kan sommige producten ook verbeteren. Dan moet je dat als fabrikant wel even vermelden. Waterkip mag geen 'vers vlees' meer heten maar moet 'vleesbereiding' gaan heten. Zou het de burger helpen?

Heel andere vraag: wie weet hoeveel water er zoal in een kip wordt gespoten?

Nederlandse bedrijven hebben afgelopen tijd diverse keren pluimveevlees op de markt gebracht waaraan water was toegevoegd, terwijl dit onvoldoende op het etiket stond.
Om die reden heeft de minister van VWS de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gevraagd de overtreders strenger aan te pakken. Het toevoegen van water aan pluimveevlees is in de Europese Unie (EU) wel toegestaan, mits dit adequaat wordt geëtiketteerd. Dat antwoordt minister Verburg van LNV op kamervragen van Krista van Velzen van de SP.
De Britse overheidsorganisatie voor voedselveiligheid (FSA) is een onderzoek begonnen naar de onjuiste etikettering van partijen uit Nederland geïmporteerde pluimvleesbereidingen. De Britse FSA heeft op 27 juni aan de VWA gemeld dat zij bij controles onjuiste etikettering heeft vastgesteld. Bij partijen afkomstig van twee bedrijven was het gehalte aan pluimveevlees lager dan vermeld. De door de Britten geconstateerde overtreding was niet eerder bekend bij de VWA. De controle op de etikettering van vleesbereidingen vindt steekproefsgewijs plaats.

Ailko Faber
Word lid

Fijn dat je Foodlog leest! Dit artikel is gratis. Wil je dat wij kunnen blijven bestaan? Steun ons dan en word lid. Dat kan al vanaf €5,- per maand.


Pluimveevlees waaraan water en waterbindende middelen zijn toegevoegd, mag niet als vers vlees in de handel worden gebracht, maar als vleesbereiding. Voor sommige vleesbereidingen kan het tumbelen een kwaliteitsverbetering betekenen, bijvoorbeeld om de malsheid te verbeteren of om indroging door het koken of bakken te compenseren. In diverse gevallen vragen de afnemers om deze producten, stelt de minister. Er bestaat geen maximum toegestaan percentage voor de hoeveelheid toe te voegen water. Essentieel is dat afnemers en consumenten goed worden geïnformeerd

De mogelijkheid om water aan pluimveevlees toe te voegen, kan volgens minister Verburg in de toekomst in stand blijven. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de producenten, afnemers en detailhandel zelf, of zij dit soort vleesbereidingen op de markt willen brengen. Bij overtreding van de etiketteringsregels kan de VWA overgaan tot verbalisering of een bestuurlijke boete geven. De minister van VWS heeft aan de VWA gevraagd de overtreders in de toekomst strenger aan te pakken.

Wetgeving rond etikettering van voedingsmiddelen is op EU-niveau geharmoniseerd. Voor pluimveevleesbereidingen met toegevoegd water betekenen die regels dat het percentage pluimveevlees moet worden vermeld en dat water - voor zover meer dan 5% - als ingrediënt moet worden vermeld.
De vermelding van het percentage water is niet verplicht. Onder meer op basis van het percentage pluimveenvlees in de vleesbereiding kunnen afnemers, inclusief consumenten hun keuze bepalen.


bron: Ministerie van LNV
Dit artikel afdrukken