Verhalen van 05 juni rondom Corona vind je in ‘Een mondkapje alleen beschermt niet tegen Covid-19’.

In de Ondertussen van vrijdag 05 juni vallen mij deze berichten op:

- door de coronaquarantaine zijn meer mensenbabies op komst. Ook een nieuw babyhondje lijkt velen opeens een goed idee. Mensen zitten meer thuis, hebben meer tijd of voelen zich eenzaam. Allemaal redenen om liever vandaag dan morgen zo’n harig huisgenootje in huis te halen. Fokkers door heel Nederland ontvangen nu 5 keer meer aanvragen. Nog ongeboren puppynestjes zijn voor de rest van het jaar al gereserveerd. Naast de wachttijd lopen ook de prijzen lopen flink op. Voor een labradoodle-pup betaalde je eerst nog €800. De toegenomen vraag heeft het prijskaartje inmiddels tot €1300 laten stijgen. Wie denkt dat geld snel terug te kunnen verdienen door zelf te gaan fokken, heeft het mis. “Voordat je dat goed op orde hebt, ben je zo 2,5 jaar verder. In de tussentijd is de coronacrisis mogelijk al verleden tijd en de vraag naar puppy’s waarschijnlijk weer genormaliseerd”, zegt hondenfokker Wil Mennings (Algemeen Dagblad).

- de ontbossing van tropisch regenwoud nam in de maand maart met 150% toe. Het Wereldnatuurfonds (WWF) luidt de noodklok (De Standaard). In totaal werd er in maart 645.000 hectare bos gekapt. Dat gebeurde voor het grootste deel in Indonesië. Daar verdween 130.000 hectare bos. Republiek Congo en Brazilië volgen met respectievelijk 100.000 en 95.000 hectare. Verminderde aandacht voor bosmonitoring door de overheid en minder bewaking rondom de kapgebieden resulteerden in meer illegale boskap, zegt het WWF. De organisatie vindt het tijd dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt. Dit geldt ook voor de EU, de grootste importeur van producten en voedsel die verband houden met boskap.

- hart- en vaatziekten staan bekend als het gevolg van een verkeerde eet- en leefstijl. Vandaag waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor geluid als oorzaak voor hartkwalen (Algemeen Dagblad). Dat is niet voor het eerst. In 2019 schreef het RIVM al "Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot." Dit jaar roept het RIVM op om gebieden rond overlastgevende geluidsbronnen beter te onderzoeken op geluidsoverlast die ernstige hinder of slaapverstoring veroorzaakt. Beleidsmakers en (lokale) professionals moeten gezondheid een belangrijker onderdeel laten worden van beslissingen over geluidsbronnen in de buurt van woningen. Coronaire hartziekten treden al bij lagere geluidsniveaus op dan tot nu toe werd aangenomen, volgens het RIVM.
Meer dan een miljoen Nederlanders zouden ernstige hinder hebben van geluid door wegverkeer, treinen, vliegtuigen en windturbines.

De Telegraaf maakt vandaag gemene zaak met Johan Vollenbroek van MOB. De 'linkse' organisatie en de 'rechtse' krant zijn actief tegen het verbranden van bomen in kolencentrales zoals dat in Nederland gebeurt met maar liefst €11 miljard staatssubsidie. De krant schrijft dat omwonenden van de nieuwe grote biomassacentrale van Vattenfall bij Diemen te maken krijgen met de uitstoot van ’extreem schadelijke stoffen’. Die komen straks vrij bij de verbranding van geïmporteerde houtpellets uit buitenlandse bossen. Het gaat om duizenden kilo’s zwavel, zoutzuur en waterstoffluoride per jaar, naast hoeveelheden cadmium, kwik, dioxine en furanen.

Vollenbroek schrijft op de website van MOB: Vattenfall, bekend van de STER reclame die met bloemenweides aangeeft te streven naar 100% duurzaamheid en die binnen één generatie fossielvrij wil zijn. Tot zover de reclame. Hoe zit het werkelijk met de duurzame ambities van Vattenfall?

MOB heeft samen met Comité Schone Lucht opnieuw beroep ingesteld tegen de nieuw te bouwen biomassacentrale van Vattenfall in Diemen met een vermogen van 120 MW, de grootste biomassacentrale van Nederland. Dit keer gaat het om de natuurvergunning die onlangs is verleend door de provincie Noord-Holland. Hierin is door Vattenfall fors met cijfers gegoocheld om de vergunning te krijgen.
De provincie Noord-Holland gaat niet alleen mee in het gegoochel met de stikstofcijfers maar heeft ook nog tenminste drie belangrijke aanvullingen geaccepteerd nadat de termijn voor inspraak was gesloten. Hierop kon dus niet meer worden ingesproken. De provincie wil de biomassacentrale in Diemen blijkbaar graag gebouwd zien. Een goed voorbeeld van onbehoorlijk bestuur dat de rechter hopelijk zal gaan afstraffen.
Conclusie: als je echt duurzame energie wilt in je huis dan kun je beter afstappen van energie van Vattenfall.
Volgens Vattenfall klopt alles met de regels van de Staat der Nederlanden, maar dat is logisch want anders zou die geen vergunning hebben afgegeven.

Check Ondertussen dat onderwijl alweer verder is!
Dit artikel afdrukken