Verhalen van 30 juli rondom Corona vind je in Rotterdam en Amsterdam voeren vanaf 5 augustus mondkapjesplicht in, Van Dissel ontkent nut.

In de Ondertussen van donderdag 30 juli vallen mij deze berichten op:

- de Spaanse regering gaat €10 miljoen van de coronasteungelden inzetten om de varkenshouders met Ibéricovarkens financieel te steunen. Met de staatssteun gaat Spanje de Ibérico-stapel verkleinen, zodat de markt voor het luxe Ibéricovlees weer in balans komt. Door de coronapandemie is een overaanbod ontstaan: er werd minder vlees verkocht doordat onder meer restaurants gesloten waren. Op de grootste bedrijven zullen maximaal 500 dieren geslacht worden. De populatie Ibérico-varkens omvat volgens het ministerie van Landbouw 761.000 dieren, gehouden door 4.831 varkenshouders met gemiddeld iets minder dan 160 dieren (Nieuwe Oogst).
In Nederland weigert de regering zulke steun. De eveneens van de horeca afhankelijke kalverhouderij krijgt geen cent. Dat motiveert ons ministerie van Landbouw als volgt (Nieuwe Oogst): "De veehouderij, en dus ook de kalverhouderij, moet bestand zijn tegen abnormale omstandigheden. Inkomenssteun vanwege de coronacrisis is daarom niet aan de orde."

- bijna de helft van de Nederlandse consumenten (43%) koopt onderweg wel eens iets bij AH to Go. Daarmee is AH to Go de meest bezochte ‘on-the-move shop’. Dat blijkt uit de tweede editie van de Smart Food Monitor van Multiscope onder 7.300 Nederlanders (Distrifood). Vrouwen halen het vaakst bij iets bij AH to Go. Mannen kopen vaker iets bij wegrestaurants. In 47% van de AH to Go-aankopen gaat het om een snack voor onderweg. Na de zomer kan dit ook bij ruim 100 BP-tankstations, de bestaande samenwerking tussen Albert Heijn en BP wordt hiermee verder uitgerold.

- dit jaar hadden al 110 miljoen dieren in Nederland te maken met hittestress (AD). Dat schat Wakker Dier, op basis van het aantal dagen dat de temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn om hittestress bij dieren te veroorzaken. Volgens Wakker Dier zijn er tot nu 17 hete dagen geweest en daarmee staat 2020 in de 'hittestress top 5', gerekend vanaf 1950. Wakker Dier wil dat minister Carola Schouten van LNV een 'Nationaal Hitteplan voor Dieren’ opstelt. Het onlangs geïntroduceerde hitteprotocol voor diertransporten vindt de dierenwelzijnsorganisatie 'te slap' om het welzijn van dieren substantieel te verbeteren. Er staan immers ook koeien in de wei en kippen en varkens in de stallen.Check Ondertussen dat onderwijl alweer verder is!
Dit artikel afdrukken