Verhalen van 28 mei rondom Corona vind je in Samen in een huisje mag, maar wel apart naar de WC.

In de Ondertussen van donderdag 28 mei vallen mij deze berichten op:

- de kosten van de Afrikaanse varkenspest-uitbraak die door Azië raast, kunnen oplopen tot een bedrag tussen de $55 en $130 miljard. Dat schatten experts van de Asian Development Bank (Boerenbusiness). Sinds de varkensziekte de kop opstak in China in augustus 2018, heeft hij zich over heel zuidoost-Azië verspreid. De varkensstapel is sterk gereduceerd, met alle gevolgen voor voedselzekerheid en de varkenssector als geheel. De wijde spreiding in de schatting is te wijten aan "het ontbreken van nauwkeurige productiegegevens en de complexiteit van het beoordelen van de indirecte kosten".

- Utrecht start de campagne ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’ (Nu.nl). De stad kampt al jaren met rattenoverlast die naar verwachting nog zal toenemen als in 2023 het gebruik van rattengif verboden wordt. Iedereen kan helpen een rattenplaag te voorkomen. Wat te doen om de rattenoverlast terug te schroeven en de rattenpopulatie beheersbaar te maken? Bijvoorbeeld geen rommel in parken achterlaten en geen vogels meer voeren. Kijk maar naar dit filmpje.


- boodschappen doen is in België duurder dan vóór de lockdown en dat is onverwacht. Bij het ingaan van de lockdown besloot de overheid tot een verbod op aanbiedingen en promoties, om hamstergedrag af te remmen en een grote toeloop van koopjesjagers te voorkomen. Dat leidde tot een onvoorziene kostenstijging voor de Belgische consumenten. Begin april mocht er daarom weer reclame gemaakt worden. Desondanks liggen de prijzen voor het standaard boodschappenmandje dat Test-Aankoop nu testte enkele procenten boven het prijsniveau van begin maart (VILT). Profiteren de supermarkten van coronacrisis? Nee hoor, zegt retailexpert Gino van Ossel. “Dat ze goed geboerd hebben, daar is geen twijfel over. Maar ze hebben toch ook grote inspanningen geleverd om de bevoorrading op punt te houden, en ze hebben ook veel extra kosten moeten maken.” Zowel Carrefour als Colruyt, de supermarktketens waar de prijzen volgens Test-Aankoop het meest gestegen zijn, verlaagden deze week de prijzen. "Of dit voldoende is om opnieuw op het prijsniveau van vóór de coronacrisis te geraken zullen we in de komende dagen verder opvolgen.”

In Noorwegen zijn nieuwe oude handelsroutes ontdekt - onder het smeltende ijs van de Lendbreen-gletsjer (Phys.org). In de IJzertijd en de Vikingtijd (300 tot 1000 na Christus) trokken Noren boeren jaarlijks met hun vee naar hoger gelegen gebieden om de dieren daar te laten weiden - een praktijk die nog altijd gangbaar is in bergachtige gebieden. Aan het eind van de zomer brachten ze hooi en granen weer terug naar de lagere valleien. Door het smelten van het ijs komen er de laatste jaren talloze vondsten aan het licht: van hooivorken tot ijzeren voorwerpen. De trekroute diende ook als handelsroute tussen verschillende Noorse regio's.

Tot verrassing van landbouworganisatie LTO Noord Noord-Holland verbiedt de provincie Noord-Holland per 1 november het gebruik van glyfosaat op provinciale agrarische grond, in nieuwe pachtcontracten (Boerderij). "Het besluit wordt genomen door mensen die nog geen halve hectare aardappelen knap kunnen telen. Ze hebben zo weinig kennis van de teelt, terwijl ze wel zulke ingrijpende besluiten nemen," zegt Nico Verduin. Voor de provincie staat duurzame landbouw, natuur en biodiversiteit en waterkwaliteit voorop. Bestaande pachters mogen nog wel glyfosaat gebruiken - in ieder geval tot de evaluatie door de EU in 2022.Check Ondertussen dat onderwijl alweer verder is!
Dit artikel afdrukken