Verhalen van 28 juli rondom Corona vind je in Jan Kluytmans: ‘Ik maak me zorgen over wat we van vakantie terugbrengen’.

In de Ondertussen van dinsdag 28 juli vallen mij deze berichten op:

- in Amerika krijgen klimaatontkenners twee keer zoveel media-aandacht als klimaatactivisten (Independent). Dat ontdekten onderzoekers aan de hand van ruim 1.700 klimaatgerelateerde berichten uit de pers tussen 1985 en 2014 (PNAS). Ongeveer 14% van de persuitingen over tegengeluiden van klimaatverandering wist een plekje op de voorpagina te bemachtigen, ten opzichte van 7% van de uitingen over klimaatactie. Dat kan de klimaatsceptische houding onder de nodige Amerikanen verklaren. Wel moet worden opgemerkt dat er geen data zijn over de jaren 2015 tot nu – de periode waarin klimaatverandering een grotere stempel drukt op het nieuws.

- het aantal zonnepanelen in Rotterdam steeg dit jaar met 43%. Sinds 2018 is het aantal zonnepanelen in de Maasstad meer dan verdubbeld: van 100.000 naar ruim 200.000 (De Telegraaf). Binnen vijf jaar wil Rotterdam de zonne-energiehoofdstad worden, met meer dan een miljoen zonnepanelen op de daken. Rotterdam ondersteunt scholen en inwoners met een krappe beurs door zonnepanelen laagdrempelig beschikbaar te stellen. “De zonneprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond”, zegt wethouder Arno Bonte. Evides in Rotterdam installeerde begin juli een drijvend zonne-eiland dat meedraait met de zon. Een primeur. Goed voor het klimaat, maar wel een beetje minder goed voor de biodiversiteit.

- tussen 1980 en 2019 is bijna 70% van de landbouwbedrijven in België verdwenen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel over de recentste evoluties in de landbouw in ruime zin, inclusief visserij, inclusief al de fysische, demografische en economische aspecten (Nieuwe Oogst). Zowel in Vlaanderen als Wallonië verdween ongeveer 2% van de bedrijven per jaar. Wel verdriedubbelde de gemiddelde oppervlakte per bedrijf. Aan banen ging tussen 1980 en 2016 62% verloren, door de daling van het aantal landbouwbedrijven, maar ook van de intensivering van de mechanisering. Toch klinkt ook een positieve boodschap: "Het groeiende succes van de biologische landbouw in ons land toont aan dat de Belgische landbouw zich kan aanpassen aan de evolutie van onze maatschappij."

Check Ondertussen dat onderwijl alweer verder is!
Dit artikel afdrukken