Net voor Kerst kwam het Klimaatakkoord rond. Dat gebeurde zonder medewerking van milieuorganisaties en vakbonden, maar werd verheugd in ontvangst genomen door minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD). Daarmee werd het akkoord het plan van de regering, waarover door de Tweede Kamer moet worden besloten.

Het proces van 'tafels' dat leidde tot de totstandkoming van het akkoord werd geleid door Ed Nijpels (VVD). Volgens Dijkhoff is de kans echter ’nihil’ is dat hij de waslijst (circa 600) aan ingrijpende milieumaatregelen één op één uit gaat voeren.

Geconfronteerd met de betrokkenheid van zijn partij bij de regering en het akkoord zegt Dijkhoff: "Ik heb geen akkoord! Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd.”

Via de Kamer, zegt Dijkhoff, komt de gewone man nu pas aan tafel. Hij verwijst daarmee naar eerdere uitspraken van scheidend voorzitter Broekers-Knol (VVD) van de Eerste Kamer. Dijkhoff wil vooral af van de dure aanpassingen van huizen en de overstap op elektrische auto’s die het Klimaatplan van het via Wiebes door de regering overgenomen plan

De fractievoorzitter denkt dat het voor de coalitie "pittig" zal worden om zijn groene signatuur te bewaren en het kabinet niet in gevaar te laten komen. De Telegraaf citeert Dijkhoff met deze woorden: "Als het alternatief wordt dat ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen.”

Verkiezingen maart
Eind maart zijn er verkiezingen voor provinciale staten. Dijkhoff maakte naam met denkbeeldige en echte luchtballonnen. Denkbaar is dat hij zijn taal, na de verkiezingen weer wat in duidelijkheid laat dalen. Hij ventileert immers een houding die binnen zijn partij niet de enige is. Wel maken met name oudere leden binnen de partij zich zorgen over de stemmen die het klimaatplan kan kosten.

Ernstig nadenken gewenst
Wat mij betreft zou het goed zijn als Nederland zich in het parlement de vraag stelt waarom ons land zo ambitieus zou moeten inzetten op een niet-fossiele samenleving, terwijl daar ecologisch gezien juist op af te dingen valt. Iets om ernstig over na te denken, zijn de €3,6 miljard subsidie die wordt verstrekt om kolencentrales om te bouwen tot houtverbandingscentrales met geïmporteerd hout. Zowel ecologisch als qua streven naar de energie-onafhankelijkheid op basis van zogeheten hernieuwbare energie die het klimaatplan lijkt te beloven, is dat een uiterst merkwaardige keuze.

Fractievoorzitter Buma van het CDA was al eerder kritisch over de kosten van het Klimaatakkoord en bevestigde dat vandaag nog eens. Dijkhoff kreeg de volgende reacties op twitter van zijn twee andere coalitiecollega's, Segers van de ChristenUnie en Jetten van D66:

Op twitter zijn commentaren te vinden die wijzen op populisme van de VVD-leider:
Dit artikel afdrukken