De Amerikaanse regering heeft besloten een onder president Obama afgekondigd verbod op de teelt van GMO-gewassen en het gebruik van neonicotinoïden - de pesticiden die de EU schadelijk acht voor bijen - rond natuurgebieden weer op te heffen. Dat meldt Reuters.

De afschaffing van het verbod kwam naar buiten via een memo van de Amerikaanse Fish and Wildlife Service. De nieuwe regeling is reeds van kracht voor ruim vijftig natuurgebieden. De nieuwe regeling is echter niet generiek van toepassing. Van geval tot geval moet worden besloten waar het verbod kan vervallen.

Onderdirecteur Greg Sheehan van de Fish and Wildlife Service, motiveert het besluit als een bijdrage aan de "maximalisering van de productie", dat goed is voor de jacht (eenden en ganzen foerageren graag in landbouwgebieden) en dat landbouw nu eenmaal het gebruik van pesticiden met zich meebrengt. Hij benadrukt dat het opheffen van het verbod niet betekent dat de pesticiden en de ggo's voortaan in al die natuurgebieden gebruikt mogen worden.
Reuters - Trump administration lifts GMO crop ban for U.S. wildlife refuges
Reageer
  • Deel
Druk af